tisdag 5 november 2013

Vem ska bo i Norrtälje i framtiden?

Idag skriver mina goda kamrater Rune Karlsson och Kia Hamnö på debattsidan i Norrtelje tidning om hur byggherrarna bygger dyra bostadsrätter som människor med lite skralare resurser (unga, ensamstående etc) inte har någon möjlighet att bosätta sig i. Samtidigt råder det bostadsbrist och många ungdomar tvingas bo kvar hos föräldrarna i strid med såväl sin egen, som föräldrarnas önskan. Rune och Kia ger också förslag på hur kommunen skulle kunna få till stånd byggande av billigare hyresrätter för att göra det möjligt för ungdomar att bo kvar, men också att flytta hit.

Vänsterpartiet, Norrtälje, lyfter i sitt budgetförslag för 2014 en rad olika förslag på hur vi kan åstadkomma en inflyttning/kvarboende utav olika kategorier av människor. Att bygga fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer är en viktig åtgärd som, Rune och Kia påpekar, marknaden inte kommer att lösa. Det krävs politisk vilja. I Vänsterpartiet vill vi också att antalet studentlägenheter på Campus ökar och att vi också ser över möjligheten för studerande på gymnasiet och komvux att utnyttja dessa bostäder. Vi vill också att projektet med studentbostäder i Hallstavik återupptas och förfinas. Med en bättre kollektivtrafik Hallstavik - Uppsala framför allt, skulle detta kunna bli ett gott alternativ för Uppsalastudenter.

Förutom boende så vill vi att Norrtälje kommun profilerar sig med sina högkvalitativa förskolor/skolor och studiemöjligheter på gymnasienivå och för vuxna som vill (vidare)utbilda sig. Det ska finnas goda förutsättningar för att tillgodogöra sig en god utbildning utan att flytta eller välja bort andra saker ur livet, som t ex familj och vänner.

Projektet Tiohundra, som snart måste bli permanent, ska givetvis också användas som en framgångsfaktor för kommunen. Genom samverkan ska vi visa på hur ett helt samhälle med tätorter, landsbygd, glesbygd och skärgård kan upprätthålla en god service och ett professionellt omhändertagande av såväl unga som gamla. Ingen ska, som det heter i devisen, falla mellan stolarna. Tiohundraprojektet är unikt och bör vårdas och utvecklas i enlighet med grundtanken. Där har vi någonting speciellt, något vi kan vara stolta över och något som skulle kunna locka såväl gamla som unga till vår kommun. Människor vill känna sig trygga, och de vill vara bekväma samtidigt som de vill kunna välja utmaningar.

För att kunna höja kvaliteten inom förskolan/skolan samt kunna erbjuda attraktiva arbetsmiljöer vill vi, främst i kommunens norra delar, satsa på något som vi kallar Akademiska Arbetsplatser. Idén har vi fått från Stockholms läns landsting där de redan arbetar med Akademiska Vårdcentraler, Akademisk Ambulans etc. Tanken är att den Akademiska Skolan, t ex, kopplas till ett universitet/högskola och någon forskning som pågår där. Skolan tar emot studenter och doktorander, samtidigt som det är möjligt för skolans anställda att delta i forskningsarbete. Universitetet får en möjlighet att bedriva forskning på verksamhetsnära basis. Detta samfinansieras mellan kommun och universitet/högskola. Den Akademiska arbetsplatsen kan rekrytera välmeriterade pedagoger eftersom den erbjuder en stimulerande arbetsmiljö samtidigt som den tar emot många studenter som också får upp ögonen för arbetsplatsen och orten. 

Kommunikationer är också väldigt viktigt för att människor ska kunna bo i  hela vår kommun. Vi behöver fler stomlinjer för bussarna, men även en utbyggd järnväg, först och främst till Rimbo (Roslagsbanan), men på sikt även från Stockholm till Norrtälje. Det var genom järnvägen Norrtälje en gång blomstrade. Kanske var det inte ens bara genom handel staden närde sig utan även genom en hälsoprofil, när badgästerna kom hit för att vila upp sig, bada i gyttjan och bli friska. Vi har ju alla möjligheter i världen att låta hälsoprofilen leda oss in i framtiden i stället för konsumtionismen och Biltema.

2 kommentarer:

Anonym sa...

billiga hyresrätter, då måste man hitta på andra byggregler eller subventionera, är det bra? Fler studentbostäder....på Campus är väl inte allt uthyrt och en grund står obebyggd... bökigt läge..

Catarina sa...

Vi har även förslag på hur billigare hyresrätter ska kunna åstadkommas. Håller du ögonen öppna i början av nästa år så kommer vi att presentera förslag.