måndag 4 november 2013

En intensiv eftermiddag för en ljusare framtid

Så var det då dags för Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt att besöka Norrtälje. Enligt hans egen utsago så var det ungefär tio år sedan han gjorde det sist, inför folkomröstningen om euron och då stod han en förmiddag på ett regnigt och relativt folktomt torg. Den här gången kunde vi erbjuda honom lite fler möten. Dessutom sken solen så att det lämpade sig mycket väl med promenader mellan de olika platserna vi skulle besöka.

Vi började på kommunala Rodengymnasiet där Jonas fick träffa elever från såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program. Drygt 120 elever samlades i aulan och fick höra lite om Vänsterpartiets politik innan de själva fick delta och ställa frågor. Många frågor handlade om jobben, om hur det går för dem som inte klarar gymnasiet eller de som inte vill studera vidare på högskola. De undrade hur ett slopande av den halvering av arbetsgivaravgiften som idag gäller vid anställning av unga skulle påverka deras möjligheter att få jobb, hur byggandet av fler lägenheter skulle kunna finansieras och hur Vänsterpartiet skulle kunna samarbeta med Socialdemokraterna i en eventuellt kommande majoritet. "S är ju både för vinster i välfärden och fler jobbskatteavdrag", menade eleven. Jonas förklarade hur vi stod fast vid våra ståndpunkter och hur sedan förhandlingar kommer att föras, men att både S och Mp redan vacklar vad det gäller vinster i välfärden. Han berättade också hur de 14 miljarder som idag används till halvering av arbetsgivaravgifter skulle kunna användas till att skapa fler jobb inom t ex vård och omsorg och hur Vänsterpartiet vill erbjuda alla sjuttonåringar sommarjobb.

På Norrtälje sjukhus, Tiohundra AB, fick vi träffa chefläkare Bo Hellström som berättade lite om Tiohundraprojektets historia och grundtanke och hur det ser ut och fungerar idag. Han berättade hur grundtanken med samarbete över gränserna fungerade dåligt ihop med de kundval och vårdval som idag fragmenterar verksamheten. Han berättade också att de som arbetar inom Tiohundra snart vill se en permanentning av projektet, åtminstone inom de delar där det fortfarande fungerar. Vi fick veta att Norrtälje sjukhus är mycket populärt bland läkarstudenter och att den s k "kundnöjdheten" också är mycket hög, såväl i jämförelse med sjukhus i länet som i landet. Ibland är det svårt att rekrytera läkare, t ex inom primärvården samt ögon/öronläkare och gynekologer. Det märktes att han var stolt över arbetet med "puckar" på röntgenavdelningen samt verksamheten vid Familjens Hus i Norrtälje. Dock bekräftade han att Familjens Hus-verksamheten i Rimbo står inför en nedläggning. Mycket tråkigt om nån frågar mig. Hellström nämnde något om för litet underlag, men det måste väl belysas ur den verklighet att Tiohundra inte har någon primärvård i Rimbo? En rad funktioner måste kunna samarbeta för att det ska gå att kalla en mottagning Familjens Hus.

Dagen avslutades med ett öppet möte på Pythagoras industrimuseum, caféet. Ett femtiotal aktiva åhörare hade samlats för att lyssna och ställa frågor till Jonas. En del var från Norrtälje, Rimbo, Väddö, andra var mer långväga gäster från Åkersberga, Täby och Årsta. Det blev en intressant inledning av Jonas Sjöstedt som ägnade en lång stund att prata om kopplingen mellan en god landsbygdspolitik, fler jobb och en bra klimatpolitik. Jonas menar bestämt att Sverige måste bli föregångare inom klimatarbetet, vilket gladde dottern som fick ställa sin fråga om hur hon skulle kunna förklara för sina kompisar hur viktigt detta arbete var. Uppmuntran fick hon också från Vänsterpartiet, Norrtäljes klimatengagerade ordförande Olga Lännevall Fedorina."Ljuset kommer från Vänster", var visst en kommentar från en av besökarna efter mötet. Själv var jag glatt överraskad hur väl Jonas hela tiden tangerade Vänsterpartiet, Norrtäljes budgettext för 2014. Vi är ett väldigt ENIGT parti som vet hur vi vill vrida Sverige mot ett varmare samhälle där ALLA är lika mycket värda och har samma rättigheter utifrån sina specifika behov.

Inga kommentarer: