fredag 8 november 2013

Åsikter blir ointressanta när systemet bestämmer

Igår deklarerar Kjell Jansson, moderat kommunalråd i Norrtälje att han är positiv till tiohundraprojektet och att han vill ha kvar MVC i Hallstavik. För den som är lite insatt i ämnet blir detta uttalande tämligen märkligt. Bengt Annebäck (mp) uttrycker i sitt klarsynta blogginlägg att det inte räcker med att vara positivt inställd för att rädda tiohundraprojektet och Norrtälje sjukhus. Inte heller för att rädda MVC i Hallstavik eller Familjens hus i Rimbo. Det spelar ingen roll om alla politiker är överens om detta så länge de inte är beredda att göra avsteg från vårdvalet. Vårdvalsmodellen bygger på att den som tycker sig se ekonomi i en verksamhet och som uppfyller de krav som handboken ställer upp, är fri att starta verksamheten, var som helst denne behagar. Tiohundratanken bygger i grunden på att kunna erbjuda bra verksamhet även i områden där det kanske inte är ekonomiskt lönsamt, genom samverkan över verksamhetsgränser, nya sätt att arbeta, nya sätt att ersätta. Därför haltar dessa två modeller illa tillsammans i ett enda fragmenterat sammelsurium av moderata valfrihetsskimärer.

Samtidigt som K Jansson (M) bedyrar att han vill se ett MVC i Hallstavik sitter han som representant i den ägarstyrelse som givit Tiohundra, vårdbolaget, i uppdrag att sälja ut vårdcentralen i Hallstavik. Hur menar Jansson att bolaget ska kunna finansiera ett MVC med tillgång till läkare och annan service utan en vårdcentral eller någon annan vårdverksamhet att samverka med? Bristen på läkare till MVC är stor i hela Stockholm, men speciellt i länets yttre delar. Ett MVC utan tillgång till läkare på plats uppfyller inte de krav som ställs på verksamheten i Stockholms län och skulle i såna fall innebära att moderaterna vill se en verksamhet av lägre kvalitet i Hallstavik.

Samtidigt som K Jansson bedyrar att han visst uppskattar tiohundraprojektet monterar han aktivt ner grundtanken bit för bit tills alla delar är privata, tills ingen samordning längre går att åstadkomma och när målet är nått skyller han säkert på någon annan att systemet inte fungerar.

Inga kommentarer: