tisdag 26 november 2013

Vilket pris får Norrtälje Kommun?

Eskilstuna kommun har fått pris för bästa jämställdhetsarbete 2013. Det är kultur och fritidsförvaltningen som gjort sig förtjänta av denna titulering. Det har de gjort bl a genom att förbättra flickornas omklädningsrum vid ett fotbollsområde, ökat antalet flickor vid fritidsgårdarna och sett till att stadsmuséets utställningar belyser flickor/kvinnors historia i samma utsträckning som pojkar/mäns historia. De arbetar strukturerat med jämställdhet inom allt från musik till sport och utställningar.

Eskilstuna är en kommun där Vänsterpartiet är med och styr och påverkar politiken för ett jämställdare samhälle. Den chansen vill vi få i Norrtälje också.

Inga kommentarer: