onsdag 13 november 2013

Oacceptabla skillnader

RFSU presenterar en rapport om hur mycket det kostar att sterilisera sig på olika platser. I Sverige. Det är alltså stora skillnader på vad det kostar att sterilisera sig i olika landsting i Sverige. I Jämtland erbjuds inte sterilisering över huvud taget. Det är likadant med preventivmedel. Olika landsting subventionerar olika många preventivmedel och erbjuder t o m vissa gratis upp till en viss ålder, men det är inte samma ålder i alla landsting.

Detta innebär förstås väldigt olika förutsättningar för människor som grundar sig i var de bor och vilken privatekonomi de har. I vissa landsting får en kvinna betala 15000 kr för en sterilisering i andra görs det till den ordinarie patientavgiften på 300 kr.

Ofrivilliga graviditeter och aborter är kostnader och psykiska och ev medicinska lidanden som kan undvikas genom ett gott förebyggande arbete med information, samtal, rådgivning och erbjudanden av preventivmedel till låga kostnader, helst gratis till yngre människor. Var och en måste kunna välja preventivmetod som passar sin livsstil och hälsa oavsett var i landet denne är bosatt. Jag vet att SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar med att ta fram riktlinjer för att åstadkomma jämlikars förhållanden över landet, men varför tar det sån tid? Är det för att detta är ett problem som i störst utsträckning drabbar kvinnor? Kvinnor 2013 ska inte någonstans i Sverige tvingas till begränsningar i  sin sexualitet p g a sin privatekonomi eller bostadsadress.

Preventivmedelsrådgivning sköts med fördel på ett tillgängligt MVC eller Familjens hus nära dig.

Inga kommentarer: