måndag 25 november 2013

Samhällsnormen godkänner pojkar/mäns kränkningar av flickor/kvinnor

Vi slås (!) idag på Internationella dagen mot våld mot kvinnor, av siffror som visar att endast två av tio fall av anmäld misshandel mot kvinnor klaras upp. Sämst ser det ut i Norrbotten och Stockholms län. I det bästa länet, Kronoberg, löser polisen 27 % av fallen. Enligt BRÅ så anmäldes 28400 fall av kvinnomisshandel 2012. Det var en ökning med 1 % från året innan. Samtidigt har antalet uppklarade fall minskat med 1% per år sedan 2008. Det är inga siffror vi hör Fredrik Reinfeldt eller något moderat kommunalråd skryta med. Det är också mycket märkligt då förövaren ofta är en väl känd person som det finns kunskap om redan vid anmälan.

I Norrtälje kommun är omfattningen av misshandel och kvinnofridskränkningar hög i jämförelse med övriga länet. I mars lämnades en partiövergripande motion om tillsättandet av en kvinnofridssamordnare till kommunfullmäktige. Idag har RKN (Roslagens Kvinnonätverk) anordnat ett fackeltåg med överlämnandet av en appell i frågan till kommunalrådet.

Idag rapporteras även att kränkningar av unga kvinnor på Instagram fortsätter även efter fällande domar och advokaten tror att problemet löses genom att föräldrar sätter gränser. Själv undrar jag om det inte är en större fråga än så, även om det givetvis är viktigt att som förälder ta del av och ha åsikter om sina barns förehavanden, speciellt på nätet. Men rätten att kränka kvinnor ligger djupare i samhället än så. Redan när barnen är små låter vi det breda ut sig genom att tyst acceptera eller bekräftande godkänna vad som händer t ex i skolan. 

Detta är ingenting som gynnar vare sig kvinnor eller män och det är någonting som vi alla tillsammans måste arbeta med för att få ett samhälle där vi har samma värde oavsett kön. Eller som RKN uttrycker vinsterna med en kvinnofridssamordnare i kommunen: en väsentligt ökad möjlighet för ALLA kommunens invånare ska kunna komma i åtnjutande av samma mänskliga rättighet: rätten att leva i frihet utan att ständigt vara rädd för sin egen och sina barns säkerhet.

Inga kommentarer: