måndag 18 november 2013

Fritidshemmen är en viktig del av utbildningssystemet och en viktig dela av barnens arbetsdag

Nu larmar även Lärarfacken om situationen på fritidshemmen. Skolverket har larmat i över tio år och situationen blir allt värre. Grupper kan vara på upp till hundra barn och även i Norrtälje kommun är grupperna stora och oron bland föräldrarna märkbar. Det är kanske lätt att glömma att fritidshemmen också har en läroplan och ett uppdrag, med tre personal på 70talet barn blir det inte mycket mer än barnpassning. En del barn är långa dagar på fritids varje dag, när de kommer hem är både barnen och deras föräldrar trötta och det blir tungt att reflektera över skoldagen samt göra eventuella läxor. Enligt läroplanen ska fritidshemmen fungera som ett komplement till skolan och t ex praktiskt öva på det som teoretiskt lärts in under dagen. Med allt för många barn på få vuxna blir detta en omöjlighet. Barnen ska också serveras mellanmål.

Vänsterpartiet Norrtälje har föreslagit att ett tak för hur stora fritidsgrupper vi vill ha införs. Vi tycker också att vuxentätheten på fritids måste ses över. Fritidshemmen måste få reella möjligheter att komplettera skolans teoretiska delar. Barnen måste få tid att reflektera och bolla det de lärt sig under dagen och de barn som har långa dagar måste kunna få hjälp av kompetenta vuxna att göra sina läxor innan de är allt för trötta. Fritidspedagoger har en gedigen utbildning som bör användas till annat än att passa barn. För att fritidshemmen ska kunna komplettera skolan behövs bl a gemensamma planerings/reflektionsstunder mellan lärare och fritidspedagoger. Människor har olika lärstilar och en del barn kanske skulle kunna lära sig mer under praktiska moment på eftermiddagen.

Vi i Vänsterpartiet Norrtälje vill också se över hur verksamheten för barn mellan tio och tolv år kan utvecklas för att motsvara det behov barnen har. Idag väljer barn allt tidigare att gå hem ensamma i stället för att vara på fritids. Att barn är ensamma hemma eller driver runt på stan tycker vi inte är optimalt, det finns säkert sätt att utforma verksamheten så att dessa barn vill vara kvar på fritids, vilket antagligen skulle ge arbetande föräldrar ett större lugn.

Fritidshemmen är en viktig del av utbildningssystemet och en viktig del av våra barns arbetsdag. Denna viktiga del måste kännas trygg och stimulerande för barnen för att de ska kunna ta till sig det som lärs ut under skoldagen. Att höja kvaliteten på utbildningen i Norrtälje, att stötta fler elever till att nå kunskapsmålen och på sikt höja utbildningsnivån i kommunen, kräver också satsningar på fritidshemmen och förskolan. Skolan ensam kommer inte att kunna greja detta.

Inga kommentarer: