tisdag 16 november 2010

Politik och familj

Jag skrev om det igår och jag fortsätter idag. Konsten att kombinera familj och politik och vad som görs för att möjliggöra detta. För tjugo år sedan när jag startade med politik så hörde man rätt ofta protester från den politiska församlingen när möten av misstag råkade förläggas under skollov. Själv tyckte jag inte att det spelade nån roll, jag hade inga barn, ibland kanske det t o m var bättre med möten under ett lov då det var lättare att ta ledigt. Många politiskt aktiva var lärare eller folk med barn i skolåldern som ville vara lediga och resa bort under loven, därför var det nästan en oskriven lag att möten inte skulle förläggas då. Varför är det annorlunda nu? Jo...
Jo, det är så att det är samma politiskt aktiva som var aktiva då som är aktiva idag, men idag är de flesta pensionerade och/eller deras barn är 20 år äldre och går inte längre i skolan. De flesta är idag opåverkade av lovveckor i skolan och struntar således i om det ligger möten inplanerade under dessa veckor.
I år har Norrtälje kommun t o m planerat in kommunfullmäktigesammanträdet på Luciadagen. Första kommunstyrelsen är inplanerad en dag då alla kommunala skolor och förskolor har stängt för utvärdering. För inte allt för många år sedan fanns barnvakt under kommunfullmäktigemötena, det finns inte längre. Anledningen till att det fanns en barnvakt var antagligen inte att förenkla för föräldrar att delta i sammanträdena utan att det fanns personer i församlingen som störde sig på att det fanns barn närvarande som kanske inte var precis knäpptysta. Det är konstigt att vi inte reagerar lika starkt när vuxna sitter och viskar och småpratar under tiden någon annan försöker göra sig hörd. Jag kan förstå att man förlägger möten på kvällstid för att det finns människor som har svårt att vara lediga från sina jobb, även om man har "rätt" till det. Nu handlar det antagligen inte om de med osäkra anställningar, men det gäller i hög grad även dem. Men lika självklart som att man underlättar arbetet för dem som har svårt att komma ifrån jobbet måste det vara att underlätta för dem som är beroende av barnomsorg för att kunna delta. Det borde vara självklart att barnvakt ordnas till de som behöver när möten är förlagda utanför barnomsorgens öppettider.
Ser att demokratinämnden är nedlagd. Annars hade den haft ett uppdrag från mig att utreda hur vi kan möjliggöra för fler att delta i det politiska livet t ex genom att se över mötestider, barnomsorg mm. Men, vilka vill vi ska komma på mötena? Det kanske finns en tanke bakom allt det här.

Inga kommentarer: