tisdag 11 februari 2014

Tänk efter Före - tankar kring strukturen på cancervården i SLL

Idag har jag tillsammans med förra landstingsrådet Birgitta Sevefjord (V) och Torun Boucher besökt bröstmottagningen vid Danderyds sjukhus som enligt cancervårdens strukturförslag ska stängas under 2016. Jag har fått många frågor kring detta och det har också skrivits en del i Norrtelje tidning om oroliga bröstcancerpatienter som nu kommer att få längre resvägar för att få sin vård tillgodosedd. Och även om det kanske inte är gångbart i politiska forum att argumentera för fortsatt mottagning vid Danderyds sjukhus p g a längre resvägar för patienterna, så tycker jag att det är en viktig aspekt. Andra viktiga aspekter som verkar förbigåtts då detta beslut fattats är t ex en ökad trafik i innerstan då patienter (som avråds åka buss p g a infektionsrisken) i stället ska ta sig till St Göran och Södersjukhuset.

Tanken är att det i framtiden ska bli ett Bröstcentrum på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, ett hypermodernt sjukhus med en hypermodern mottagning kopplad till forskning. Detta kommer att stå färdigt 2018. Utöver denna mottagning kommer två andra mottagningar i länet att finnas kvar, St Göran och Södersjukhuset. Varför det blivit just dessa två sjukhus som ska bedriva bröstcancervård är svårt att utröna. En flytt från DS till St Göran eller SöS 2016 kommer inte att innebära en höjning av kvaliteten på vården för patienterna. De tre sjukhusen har en jämförlig nivå på bröstcancervården, men det går att tillägga att DS mottagning är komplett med kirurgi, onkologi och patienthotell/vårdavdelning. Det är en väl fungerande vård och bland de tio största bröstcancerenheterna i landet, men minst i Stockholms län. Verksamheten har få klagomål och förra året opererades 400 bröstcancerpatienter på DS. Mottagningen har också ett väl utvecklat samarbete med Norrtälje sjukhus som det också fanns planer att bygga vidare på för att korta resvägarna för Norrtäljeborna.

Vården i Stockholms län står just nu inför stora omflyttningar i och med bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Det är inte bara cancervården som ska omstruktureras. Under de år som det tar för bygget att bli färdigt (fram till 2018) kommer det att bli brist på vårdplatser i hela länet. En stängning av bröstmottagningen på Danderyd redan 2016 riskerar därför att göra det svårt att ta emot patienter inom en rimlig tid. Idag är väntetiderna på en bröstoperation mellan 2-4 veckor. En aviserad stängning under 2016 kan också innebära att specialistkompetensen söker sig bort från mottagningen och framtvingar en tidigare stängning innan de andra sjukhusen är beredda på att ta emot patienterna.

Efter dagens besök känns som att det bästa i den här frågan är att skynda långsamt. Varför stänga en fullt fungerande mottagning för att hänvisa patienter till mottagningar av samma kvalitet som idag inte har kapacitet att ta emot dem? Varför inte låta verksamheten i de tämligen nyrenoverade lokalerna med unik spetskompetens hos kirurgerna få vara kvar till, låt oss säga 2020, för att avvakta vilken kapacitet mottagningen på Nya Karolinska kommer att ha? Även om kapacitetsbrist och längre köer bara kommer att vara under ett par år kommer det att drabba de som blir sjuka under den perioden på ett sätt som påverkar hela deras liv. Låt oss undvika att utsätta människor för onödigt lidande och tänk efter en gång till. Före.

Inga kommentarer: