onsdag 12 februari 2014

Om Tiohundraandan och Tiohundra ABs del av utvecklingen - debattartikel från dagens Norrtelje tidning

Det projekt som startades 2006 av ett rött Stockholms läns landsting och ett blått Norrtälje kommun heter Tiohundraprojektet. Det är det projekt som är känt över hela världen för de framgångar som rönts genom samarbete, inte genom konkurrens. Det är också det projektet, som faktiskt fortfarande rullar, som alla som hänvisar till Tiohundraandan eller Tiohundratanken avser. Den artikel som Roger Svensson, verksamhetsansvarig på Lung & Ro, skriver i Norrtelje tidning, bidrar i allra högsta grad till den begreppsförvirring han själv verkar ogilla då han om och om igen knyter begreppet till den verksamhet som han anser vara dålig inom vårdbolaget Tiohundra AB.
Tiohundraprojektet bidrog under de första åren, då grundtanken (andan) fortfarande var stark, till att minska antalet journalsystem från tvåsiffrigt till två. Något som starkt gynnade patienter och brukare. Efter införande av kundval och vårdval är antalet åter uppe i tvåsiffriga belopp.
Det är också häpnadsväckande att försöka jämföra ett bolag som driver akutsjukvård och specialistsjukvård vid sidan av hemtjänst och hemsjukvård med ett som bara bedriver det senare. Det är häpnadsväckande att försöka sig på jämförelser av ett bolag, vars verksamhet i mångt och mycket styrs av politiker, med ett företag som själv väljer var det vill etablera sig och hur många brukare de vill ha. Det gemensamt ägda bolaget åläggs ju ändå att driva den vård och omsorg som ingen annan vill ta sig an. Eller hur?
Visst kan privata vårdgivare tillföra idéer och kompetenser till välfärdsverksamheterna, men det finns inga bevis på att de per automatik skulle vara bättre eller sämre än gemensamt driven välfärd. Tvärtom är stordriftsfördelarna ganska stora då det gäller just sjukvård, möjligheten till samordning utan företagshemligheter är också viktig då det gäller att ta hand om människor som har behov av många olika delar av vården och omsorgen.
Tiohundra AB har varit en viktig del av de framgångar som projektet gjorde. Det finns flera vetenskapliga rapporter som styrker detta. Med en återgång till Tiohundratanken, samarbete – inte konkurrens, kan vi skapa en flexibel, individuell hälso/sjukvård och omsorg som också finns där behoven finns. Det är möjligt – om den politiska viljan finns.


Catarina Wahlgren, ledamot Stockholms läns landsting, gruppledare Norrtälje och ersättare i Sjukvård och omsorgsnämnden Norrtälje

Inga kommentarer: