onsdag 5 februari 2014

Gör Tiohundraarbetet till ett flaggskepp - debattartikel ur dagens Norrtelje tidning

Svar till Lotta Svenander

Vänsterpartiet har redan från start ställt sig bakom projektet Tiohundra och den tanke om samarbete som det innebar. Genom samarbete över verksamhets- och huvudmannagränser skulle en högkvalitativ, tillgänglig hälso/sjukvård och omsorg bli möjlig även i mer glest befolkade områden som egentligen inte gav underlag för den typen av service. De hinder som fanns för att undanröja att patienter, inte minst äldre, hamnade mellan stolarna, skulle undanröjas. Upphovet till dessa samarbetstankar var, som de flesta av oss minns, ett hot mot akutmottagningen på Norrtälje sjukhus, även den en mottagning med ett, under vinterhalvåret, mycket vagt underlag.
Då Tiohundraprojektet startade 2006 fanns en vilja och en samsyn på att vi i Norrtälje kommun skulle göra vårt yttersta för att skapa en modell för hälso/sjukvård och omsorg som skulle kunna fungera på landsbygden utan att bli så värst mycket dyrare än den verksamhet som bedrivs i Stockholms innerstad. Detta trots en äldre, sjukligare befolkning med lägre utbildningsnivå än snittet i Stockholms län.
Stora framgångar gjordes med hjälp av projekttanken och Tiohundra blev omtalat över hela världen. Mängder av studiebesök gjordes och här fanns alla möjligheter att placera Norrtälje kommun på kartan som en framgångskommun som inte lät några personer i behov av hälso/sjukvård falla mellan stolarna. Men tanken om samarbete som bästa möjliga lösning för medborgarna föll inte den styrande Alliansen på läppen. De ville se ökad valfrihet och fler företag inom vårdsektorn i stället. Allra minst uppskattat blev projektet tyvärr av den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting.
I Stockholms innerstad poppade husläkarmottagningar och specialister upp som svampar ur jorden till följd av den moderata vårdvalsmodellen som nu skulle bli enfaldig lösning i hela länet. Men i Norrtälje kommun fick den inte riktigt samma effekt. Inte har det varit många svampar som poppat upp trots att den borgerliga ledningen gör sitt bästa för att tvinga fram privata lösningar. I detta arbete ingår att svälta ut bolaget Tiohundra AB, som ju i det närmaste är att betrakta som offentligt driven vård då det drivs av kommun och landsting tillsammans.
I Vänsterpartiet tycker vi att det är viktigt att vi nu hittar tillbaka till de framgångsfaktorer som fanns inom Tiohundraprojektet och att vi bygger vidare på de vinster för varje enskild medborgare som samarbete kan ge. Vi tycker att det är viktigt att kommun och landsting erbjuder sina anställda de bästa arbetsvillkoren samtidigt som vi i en större organisation ska kunna vara mer flexibla och också kunna erbjuda en vård och omsorg av högsta kvalitet, på olika sätt utefter olika förutsättningar. Vi vill att medborgaren, inte företagaren, ska vara i centrum vid planering av hälso/sjukvård och omsorg. Permanenta Tiohundrasamarbetet och låt den ursprungliga tanken göra det till ett av Norrtälje kommun och Stockholms läns landstings främsta flaggskepp.

Catarina Wahlgren, landstingsledamot, V

Håkan Jörnehed, landstingsråd, V

Inga kommentarer: