tisdag 4 februari 2014

Vi kommer aldrig mer att behöva prata om vatten

Den dagen då Norrvattens ledning (hahaha) besökte Norrtälje kommunfullmäktige och visade en film om hur människor led brist på rent vatten i stora delar av världen för att sedan låta VDn och moderaten Lars-Erik Salminen hoppa ut bland ledamöterna och bjuda på vatten på flaska så sa kommunalrådet Kjell Jansson (också moderat) att nu kommer vi aldrig mer att behöva prata om vatten i den här församlingen. Tidernas största miljösatsning är gjord.

Det var förstås en olycklig formulering eftersom 1. Avloppsfrågan inte löstes i och med att vatten pumpas hit från Mälaren i en urbota lång ledning. 2. Vatten, som filmen visade, är en bristvara i hela världen och människor dör varje sekund av brist på rent vatten. Det vore då dumt att avfärda vatten från dagordningen för att Norrtälje "löst" sitt behov av vatten 3. Den viktigaste aspekten; Mälaren är på lång sikt inte en säker källa att hämta rent vatten på.

Mälaren är hårt trafikerad och när som helst kan en olycka som kontaminerar vattnet ske. Mälarens stränder är också tättbebyggda och läcker många gifter och näringsämnen som förändrar vattenkvaliteten. Stockholms befolkning ökar med ungefär två busslaster om dagen som också ska försörjas med detta vatten. Dessutom riskerar höjda vattennivåer till följd av klimatförändringar att saltvatten tränger in i Mälaren och gör vattnet bräckt. Stockholm Vatten beräknar att Mälarens vatten om ett antal år inte kommer att hålla tillräckligt god kvalitet för att använda som dricksvatten och att de då kommer att bli tvungna att ta vatten från t ex Dalälven för att försörja Stockholmarna med dricksvatten.

- Vi har aldrig haft så stora problem med vattenkvaliteten som nu, säger Tord Andersson, administrativ chef vid Norrvatten i Norrtelje tidning idag. Regnig sommar, sen vinter och ändrade vattenströmmar nämns som orsaker till detta.

Ett ganska känsligt system alltså, som nu också är hårt belastat. Just nu leder detta "bara" till högre vattentaxa. Samtidigt ger vi Stockholm tillgång till vår nu främsta dricksvattenkälla, sjön Erken, som reservvattentäkt. Antagligen kommer de att behöva den ganska snart. Hur detta påverkar vattenståndet i Erken och naturen runt omkring vet vi inte. Hur en framtida ledning från Dalälven, via Stockholm, till Norrtäljeborna påverkar taxor, kvalitet etc vet vi inte heller.

Ibland är det inte roligt att säga Vad var det vi sa? Norrtälje kommun är låsta i sitt avtal med Norrvatten och ledningen byggs det vidare på oavsett vilka fakta som kommer upp i ljuset. Det här lär kosta oss mer än det smakar. Och vi lär få anledning att återkomma till vattenfrågan i fullmäktige. Många gånger.

Inga kommentarer: