tisdag 14 januari 2014

Ett flaggskepp eller en sjunkbomb?

Nattpersonalen inom Tiohundra AB ska få sin arbetstid förlängd med 16 timmar i månaden. Samtidigt minskas bemanningen och det kan bli tal om att personalen ska börja sköta städningen på omsorgsboendena på natten. Bolagets VD Peter Graf säger i Norrtelje tidning att det blir en försämring för vissa medarbetare, men att brukarna inte kommer att märka någonting. Min erfarenhet säger mig att brukare nästan alltid märker av när personalen får det sämre.

Tiohundraprojektet, som trots motgångar och dålig ekonomi, varit en framgång för sjukvård och omsorg på många fronter i Norrtälje kommun, och som också skulle kunna bli ett riktigt flaggskepp, en framgångsfaktor, en anledning för människor att flytta till just vår kommun, blir nu sakta mer utav en sjunkbomb. De privata aktörerna är redan inbjudna i välfärdsverksamheten. På många vis har den borgerliga majoriteten vänt ut och in på regler och erbjudanden för att snabbare få in fler företag i vården. I landstinget har det upprättats ett särskilt kansli med detta uppdrag och en politisk nämnd har enbart haft företagsfiske som uppgift på agendan. I Norrtälje kommun, inom samverkansprojektet Tiohundras ramar, har tjänstemännen ålagts att lägga ned åtskilliga timmar på att skapa en organisation där de privata ska känna sig mer än välkomna. Jag skulle ljuga om jag inte sa att detta tagit stora resurser från det som kunnat gå till att skapa tryggare och smidigare vårdkedjor och tvärsektoriellt samarbete. Resurser som kunnat användas till det som projektet syftade till. Resurser som kunnat göra Tiohundra till ett bolag som lockade personal med goda arbetsvillkor och ett utmanande och flexibelt arbete.

När Tiohundraprojektet sattes i sjön och personal från kommunen och landstinget blev arbetskamrater i samma företag var det en hel del förändringar av villkor o dyl som var tvungna att göras, bl a sänktes nattarbetstiden för den personal som tidigare tillhörde kommunen för att den skulle vara densamma som i det då rödgrönt styrda landstinget som satsat på bättre arbetsmiljö för de anställda. Nu är det motsatta vindar. Nu ska medarbetarna i Tiohundra AB få det sämre, tvingas arbeta två timmar mer per natt utan extra betalt, bara för att det är gängse inom de privata omsorgsgivarna. Hur ser det ut inom Tiohundra AB? Är det all nattpersonal som drabbas av detta eller enbart de inom omsorgsverksamheterna? Om det är alla; hur reagerar tidigare landstingspersonal på att särbehandlas och få sämre arbetsvillkor än i övriga Stockholms läns landsting? Om det bara är omsorgspersonalen; hur fungerar det gränsöverskridande arbetet då personalen delas upp och får betalt utifrån sektoriellt tänkande?

VD Peter Graf delgav nämnden, när han var där på presentationsbesök, att han ville arbeta med att riva upp stuprör och därför hade ändrat organisationen så att det inte tydligt skulle framgå vad som var kommunal och vad som var landstingsverksamhet. Därför antar jag att han inte heller vill göra den löneskillnaden på personalen.

Vad beträffar Vårdval Stockholm får inga särregler införas inom projektet Tiohundra (Norrtälje kommun). Det heter att: "Befolkningen i Norrtälje kommun ska ha rätt till samma vård som i övriga länet", vilket emotsäger sig självt eftersom detta skulle kräva just särlösningar. När det gäller personalens arbetsvillkor är det tydligen helt okej att medarbetarna inom Tiohundra AB omfattas av särregler som får som följd att de inte alls arbetar som samma villkor som sina kollegor i Stockholms läns landsting.

Inga kommentarer: