måndag 27 januari 2014

Norrtälje Hamn

Det pågår en livlig debatt om vad som ska ske med Norrtälje hamn och det känns lite grand som när regementet skulle lägga ned och det var fritt fram att fantisera om vad vi skulle använda området till nu när det skulle bli tillgängligt för allmänheten. Samtidigt känns det absolut inte likadant eftersom det på något sätt redan verkar bestämt att det är bostäder som ska byggas, frågan är bara hur många och hur lyxiga. Det som också skiljer planeringen av hamnen är att det egentligen inte finns någon nedlagd verksamhet utan att verksamheterna nu tvingas bort p g a de planer som finns för området. Kommunalrådet (M) har redan uttalat i TV att det ska byggas 1800 bostäder i hamnen, vilket givetvis inte tillåter någon större hamnverksamhet i området. Norrtälje energi, som tar emot flis till värmeverket i hamnen, har fått sitt kontrakt uppsagt och verksamheten tvingas nu bort från området innan skelettplanen ens är tagen i kommunfullmäktige.


Det verkar vara byggherrarna som äger marken i hamnen som ska få bestämma vad som ska byggas där. Mitt i planprocessen passade Lantmännen på att göra ett utspel där de hävdade att de hade behov av sina silor och tänkte ta dem i bruk för sädesmagasinering igen. Även detta är naturligtvis omöjligt i ett tättbebyggd bostadsområde. Förmodar att kommunledningen på något vis "kommit överens" med markägarna för att förhindra denna utveckling, en debatt om silornas vara eller icke vara är det nog ingen som önskar sig.

Jodå, framtida båttrafik kommer att vara möjlig i den planerade stadsdelen. Det kommer att vara möjligt för turtrafik och även skepp av modellen Götheborg att lägga till längst ut i området. Det är bra tycker jag. Jag skulle gärna se fler båtar i hamnen, turbåtar, vaxholmsbåtar och skutor. Hur det ska bli med godstrafiken tycker jag det är svårare att uttala sig om. Jag tycker absolut att det ligger någonting i det som Roland Larsson (S) idag skriver i Norrtelje tidning om framtidens ökade behov av sjötransporter. Samtidigt är det frågan om vi kan skapa en god stadsmiljö med tunga transporter som måste köra genom stadens centrala delar. Finns det plats och möjlighet att bygga ut Kapellskärs hamn för att kunna ta emot t ex flis och frakta inåt landet via järnväg eller måste flisen för all framtid nu fraktas från Hargshamn till Norrtälje via lastbil?


Kommunalrådet (M) säger i TV att denna nya stadsdel byggs för att locka barnfamiljer till Norrtälje kommun. Det är nästan så att en sätter gröten i halsen. Inte kommer det att bli särskilt billigt att bo i denna del av Norrtälje, billigare antagligen att köpa en villa med tomt strax utanför staden. Många som flyttar till vår kommun, från t ex Stockholm, gör ju det för att slippa staden och komma ut på landet. Sedan är det ju så, att barnfamiljer är intresserade av att flytta till en kommun med bra skolor, bra barnomsorg och ett rikt kulturliv. Just Norrtälje kommun har i det fallet fördelar som närhet till naturen och ganska så låga bostadspriser jämförelsevis i länet. 

Hamnprojektet kommer att bli dyrt för Norrtälje kommun (hela kajen måste t ex renoveras och pålas om) och det kommer att bli dyrt för de som ska flytta dit. Frågan är om det är väl investerade pengar. Och det är lätt att vara skeptisk, men å andra sidan vilka möjligheter finns egentligen att styra om projektet nu? Skelettplanen är ännu inte antagen, men flishanteringen är redan uppsagd, byggstart för vissa delar i inre delen av hamnen är redan okad. Och kommunpampen Kjell Jansson (M) har ju redan sagt i TV att det är så här det ska bli.


2 kommentarer:

Livsseglatsen - Anders Djerf sa...

Catarina!
Jag tror du egentligen vet det - men det finns inte markytor för "bulk", dit flishantering hör, i hamnområdet i Kapellskär. Inte ens vår varmt omhuldade önskan om järnväg dit för i första hand gods kan hitta behövligt terminalområde där.
- Det är många meter och många år mellan det s k etapp 1, inkl Lantmännen, och kajytan för flishantering i Norrtälje hamn - så varför säja upp detta redan nu??

Catarina sa...

Jag försökte nog förtränga det Anders. Det är så trist att det inte finns mer mark, men det är förståeligt med de vackra naturområden som finns strax intill.