torsdag 30 januari 2014

Privata vårdföretagare tar strid

I dagens Dagens Samhälle går fyra stycken vårdföretagare till attack mot Vänsterpartiet och försöker medvetet dra paralleller med SD (i frågan om att politiken är förenklad och oseriös). Det är alltså tydligt att vårdföretagarna står näst i tur att tala om för sina anställda, samt brukare (eller kunder som de vill kalla det) vilken politisk åskådning som är okej, efter att Max hamburgerkedja förra veckan gick från populärt till "inte alls populärt" snabbmatställe. Redan nu finns Vänsterpartiets svar, som jag själv också undertecknat, på Dagens samhälles websida. Anledningen till att jag undertecknat den är att en av de fyra företagarna också finns i Norrtälje på företaget Silverhemmen.

Även i Norrtelje tidning har en privat vårdföretagare slagit till, den här gången inte mot Vänsterpartiet, men mot det kommun- och landstingsdrivna vårdbolaget Tiohundra AB och hela Tiohundraprojektet.Roger Svensson, verksamhetschef på Lugn och Ro, menar i sin debattartikel att vi helt sonika ska bortse från ett av de mest framgångsrika sjukvårdsstyrningsprojekten i modern tid, Tiohundraprojektet, och i stället skapa någon slags Roslagsanda, som består av privata entreprenörer som utför verksamheten dubbelt så bra med hälften så mycket personal! Han menar vidare att stora, gemensamt ägda verksamheter lämpar sig dåligt för välfärdsarbete. Jo, det är ju ingen tvekan att han måste tillhöra samma blåstrutar som vill plocka ut olika avdelningar på sjukhusen och privatisera dem. Eriksson gör också fel då han anklagar Tiohundra AB för att kapa Tiohundratanken. Tiohundraprojektet startades av politiker från båda blocken och i det arbetet fick bolaget sitt namn. Bolaget har sedan skiljts från beställarfunktionen genom att den sistnämnda bytt namn. I landstinget finns det flera Moderater som envisas med att kalla Tiohundraprojektet för Norrtäljeprojektet, Eriksson vill kalla det Roslagsandan... Det är ett projekt som fortfarande löper trots att det för länge sedan borde vara permanentat och det heter Tiohundraprojektet och är känt över hela världen för detta. Det är också Tiohundraprojektet och Tiohundraandan, där bolaget Tiohundra AB varit en stor del, men inte hel, som rönt de framgångar som det pratas om i världen, inte Roslagsandan, vårdval Stockholm eller kundval. Låt oss minnas detta och inte förledas av drömmar om ett eget framgångsrikt företag.

Inga kommentarer: