onsdag 20 april 2011

Vilken kunskap saknar föräldrarna?

Idag ska Kommunstyrelsens arbetsutskott åter behandla den återremitterade motionen om att undersöka behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid som undertecknad och Hanna Stymne Bratt (S) lade i mars 2010. Första gången nöjde man sig med att besvara motionen med att man såg positivt på de enskilda verksamheter som ville starta verksamhet på obekväm arbetstid. Den här gången svarar man att man i "dialog med chefer och pedagogiska ledningsgrupper" ska ta fram ett underlag för hur helhetsbilden av behovet ser ut. Undrar bara vari felet att tillfråga föräldrarna ligger. Varje år svarar vi som föräldrar på enkäter angående förskoleverksamheten; hur trygga våra barn är, hur matsituationen ser ut, hur nöjda vi är med pedagogerna som förebilder etc. Skulle man inte bara kunna lägga till frågan hur bra passar förskolans öppettider din familjs arbetssituation typ? Men vad vetjag? Det kanske är jättekrångligt. Det kanske är att detaljstyra verksamheten?

Inga kommentarer: