lördag 2 april 2011

Leka för att lära

Igår frågade min handledare mig om lekteorierna idag, hur ser de ut, har de förändrats sen hon gick förskollärarutbildningen? Där satt jag och gapade, men innan jag kom i säng samma kväll så stod det mig klart att svaret fanns alldeles nära mig.


Jag behöver bara träffa mitt eget hjärta efter en vecka i skolan. Åtta år. Flera dagar i veckan kommer hon hem och är förkrossad för att hon blivit utskälld av vuxna s k pedagoger. Hon blir kallad ettåring, bebis, får veta att hon förstör för andra, att hon måste skärpa sig. Det gäller skolan, det gäller fritids och i viss mån idrottslivet (d v s; inte ens där finns en tillflykt). Samtidigt som vuxenvärlden kallar henne bebis så får hon ta ansvar för händelser som ligger långt utanför ett barns ansvarsområde, sånt som det finns vuxna anställda för att göra.


Varför blir det så här? Jag tror till viss del att det handlar om att hon har fel kön för att stöka och strula, det är alltid mycket allvarligare med en flicka som inte sitter fint och förstår sin plats i ledet. Men, jag tror också att det handlar om att pedagogerna för de äldre barnen (över förskoleålder) inte har förstått lekens värde för lärande. Enligt den nya läroplanen för förskolan så är leken livsviktig för barn eftersom lärandet sker genom lek. Det är inte så att vi sitter på våra rumpor och lär oss en massa saker och sen vilar vi genom att leka en stund på rasten. Lärandet sker förmodligen i större utsträckning i själva lekmomentet. Det är någonting som helt tappas bort i skolan, men som säkerligen finns kvar i barnen. De behöver leka för att ta in kunskaper.


När min dotter började förskoleklassen för dryga tre år sedan som en normal, nyfiken femåring så hade jag en djup och innerlig önskan; Att inte skolan skulle ta ur henne intensiteten, lusten och nyfikenheten att ständigt lära sig nya saker och utvecklas. Nu kan man väl säga att jag oroar mig för vad ytterligare sju - tio år av auktoritära, repressiva förhållningssätt kommer att innebära för henne som person. Hon är redan övertygad om att hon är en värdelös, slarvig, egoistisk, hopplös, larvig....yes, you name it....person.

Inga kommentarer: