måndag 17 januari 2011

opposition - önskad eller inte?

Apropå detta blogginlägg ska jag medverka i http://www.tvrr.se/ imorgonbitti mellan 9.00-10.00 och prata opposition. Det ska bli intressant. För det första för att jag själv reagerade så sent som på senaste kommunstyrelsegrupp på att det fanns personer i gruppen som verkade vara ovilliga att stöta sig med borgarna (är vi i opposition eller?). För det andra för att väljarna faktiskt efterfrågar två helt olika saker, de efterfrågar mindre politiskt tjafs och mer samförstånd, samtidigt vill de ogärna att alla tycker lika. Om ni frågar mig, så tror jag att det till stor del beror på vad man tycker lika om, eller vad man är oense om. Om man hela tiden är oense om saker som politiska positioner (som gemene man inte bryr sig ett dugg om) samtidigt som man är rörande överens om vattenledningar, vägbyggen, strandskydd och privatiseringar som skulle kunna ha en politisk vinkling, så blir politiken obegriplig för de flesta, oppositionen otydlig och insnöad. I landstingsfullmäktige är man oense om ALLT, man skulle aldrig bifalla oppositionens förslag. Bästa argumentet för att inte göra det är att man har lagt ett snarlikt förslag själva. Det är ju lite löjligt. I kommunen kanske det är tvärtom just nu. Alla större projekt har en rad aspiranter på vem som egentligen är initiativtagare. Oppositionen skapar bara ett förhållningssätt till majoritetens politik, inga egna visioner... Kan det vara så? Då är det bäst vi jobbar på nu. Vi måste visa att det finns en annan väg att gå. Att det finns andra värden att ta hänsyn till än de ekonomiska och "vad entreprenörerna vill göra" eller var "entreprenörerna vill etablera sig". Det finns också behov. Och vi måste ta reda på vad behoven är. För alla skriker inte lika högt.
3,3% av befolkning utnyttjar RUTavdraget. De flesta bor i Danderyd och de rika kommunerna runt Stockholm och i Skåne. I norra Sveriges avfolkningsbygder och Södertälje/Botkyrka är utnyttjandet lägst. 100% av befolkningen betalar. Var tionde familj i Danderyd utnyttjar. Var tionde familj i Danderyd har en årsinkomst på över en miljon. Hur kan det komma sig att detta var någonting som åberopades som var människas rättighet i valrörelsen? Jo, vi låter någon annan sätta dagordningen.Vi låter inte behoven styra. Vi lyssnar inte på dem som inte skriker.
För att driva kraftfull opposition i det egoistiska samhället; ha två öron, var tyst, lyssna till de som inte skriker, ta reda på behoven och använd din hjärna och din mun som en kraftig megafon för att driva dessa människors sak. Allas vår sak och vår rättighet till ett jämlikt, jämställt samhälle. Wrrrroaaaaw

Inga kommentarer: