tisdag 18 januari 2011

opposition på gång

Det första jag får syn på när jag läser morgontidningen är en bild på en av våra fågelholkar som vi monterade upp i valrörelsen. På holken sitter en lapp med texten "Flygfärdiga ungar söker bostadsrätt". Vår logga är det någon som skrapat bort, så ingen vet vem det är som tycker så här. Jag blir ändå lite glad för jag kommer att tänka på frågan i http://www.tvrr.se/ igår om oppositionen var beredd att ta till utomparlamentariska (fast programledaren föredrog att kalla det otraditionella) metoder för att få ut sitt budskap. Jag tycker detta var ett gott försök. Men vi är få, vi satte upp 5-6 holkar runt centrum någon gång under våren. Givetvis borde det ha varit runt 150 holkar. Minst. Kanske skulle man kunna utföra aktionen som ett samarbete med Hyresgästföreningen och ABF; holkbyggarkurs och sen gemensam aktion? Tja, det kanske skulle funka.
Nu har vi fått ett kraftfullt och bra stöd i kampen för fler hyresrätter. På nästa sida i lokaltidningen presenteras Ung Vänster, Norrtäljes nyvalda ordförande; Malin Claesson, en ung stark (jag vet det för vi gick på samma kurs i feministiskt självförsvar) med fokus på miljö- och kvinnofrågor, men också skolfrågor och bostadsfrågor är givna när man är ung och berörd av dessa i stor grad. Ung Vänster Norrtälje gjorde för många år sedan en utomparlamentarisk aktion där man tältade utanför kommunhuset för att uppmärksamma bostadsbristen för unga. Jag vet inte om Malin var med då, men vill ändå välkomna Malin till kampen för ett humanare Norrtälje där vi jobbar på från undergroundnivå, i våra parlament och utanför, med traditionella metoder och otraditionella. Du som tycker att samhället vridit för långt högerut, att vintrarna känns längre och kallare än förr, välkommen i kampen. Hör av dig till oss på 0733-168520 eller norrtalje@vansterpartiet.se.

Inga kommentarer: