måndag 28 oktober 2013

Hur mycket kommer nya badhuset att kosta?

Upptäckte just detta gamla inlägg från min egen blogg. När jag läste den blev jag nyfiken på om kostnaden för det nya badhuset verkligen fortfarande bedöms till 140 mkr. Jag ådrog mig en artikel jag läst om hur extremt olika kostnader för nya badhus såg ut i olika kommuner. När jag letar efter den artikeln hittar jag istället denna artikel som menar att badhus har en livslängd på 30-50 år och att ca hälften av Sveriges 400 badhus inom kort måste bytas ut. Artikeln påpekar också att det är viktigt att kommunerna nu tar med alla långsiktiga effekter i kalkylerna när nya badhus ska planeras, eftersom byggnaderna kommer att påverka både ekonomin och miljön under en lång tid framöver. 

Jag hittade även denna rapport om hur kommunerna missar i planering av kostnader vid bygge av nya simhallar, hur kommuner prioriterar äventyrsbad framför funktionella bassänger och hur en del kommuner varit tvungna att höja skatten för att ha råd med driftskostnaderna i det nya badhuset.

Betydande risk för överetablering när badhus planeras utan hänsyn till befintliga simhallar och 
andra planerade badhus i det aktuella upptagningsområdet.
Politiska ambitioner om att sätta kommunen på kartan och locka större mästerskap sker på 
bekostnad av ekonomiskt ansvarstagande.
Tendens att byggkostnader blir två–tre gånger högre än vad initiala uppskattningar antydde.
Oväntat höga driftskostnader har i vissa kommuner föranlett diskussioner om skattehöjningar.
Det finns exempel på när kommuner planerat för nedskärningar inom skolan samtidigt som 
den beräknade kostnaden för att bygga ett nytt badhus rusat i höjden.
Ointresse bland tjänstemän och politiker att söka samarbete över kommungränserna för att 
därigenom dela på bygg- och driftskostnader för nya badanläggningar.
Politikerna prioriterar stora påkostade äventyrsbad framför ändamålsenliga simhallar.

Nu får vi ju hoppas att Norrtälje kommuns ekonomi är så robust som kommunalrådet idag vid budgetfullmäktige ville göra gällande så att inga sådana här överraskningar drabbar oss. Själv har jag roat mig med att studera avgifter i Norrtälje nya badhus jämfört med det gamla och ser då t ex att ett årskort för en familj (som vi haft i vår familj) som idag kostar 1500 kr, i det nya badhuset kommer att kosta 2800 kr. Ett årskort för en ungdom som idag kostar 450 kr kommer i det nya badhuset att kosta 1100 kr, mer än en fördubbling. Simskoleavgiften höjs från  550 kr till 850 kr om jag förstår tabellerna rätt. När jag tittar på bassänghyran ser jag att den 2013 är 700 kr/timme (400 kr för korpen). I det nya badhuset kommer bassänghyran att bli 2000 kr/timme (800 för korpen). Jag har talat med Norrtälje simklubb och förstår att de inte betalar 700 kronor/timme idag utan har rabatterade priser som till största del täcks av de bidrag de erhåller från kommunen. Hur det blir i framtiden är svårt att utläsa från de bilagor kommunfullmäktige fått ta del av eftersom det ser ut som att bara rehabbassängen vid det nya badhuset kommer att hyras ut till rabatterade priser till bidragsberättigade skolor och föreningar.

Eventuellt kommer ju dessa ökade driftskostnader att innebära att Vänsterpartiets förslag om gratis simskola till alla kommunens barn kommer att bli lite dyrare. Å andra sidan räknar vi med att vi även kan använda våra utomhusbad/stränder för denna verksamhet.

Inga kommentarer: