måndag 13 juni 2011

Vems tolkning gäller?

I förra budgetfullmäktige i landstinget deklarerade Sofia Pålsson (M) och ordförande i Tiohundranämnden att Norrtäljeborna klart och tydligt i medborgardialoger uttryckt att de ville ha fler privata alternativ inom vården. Hon tyckte det skulle bli roligt att nu få vara med i nämnden och genomföra detta. Ja, man kunde nästan se hur det lyste i ögonen på henne när hon stod i talarstolen och visionerade om ett privat Norrtälje.


Efter det har Lars Sjöblom (S) och Elisabeth Sahlén Karlsson (S) skrivit om vad som händer i Tiohundra i praktiken idag och i framtiden. Tankarna att totalprivatisera all vård och omsorg i Norrtälje kommun är på väg att konkretiseras. Det finns åtminstone konkreta förslag.


Istället för att låta Tiohundra bli ett nytt sätt att driva vård och omsorg med ett helhetsperspektiv så ska verksamheten hamna i Stockholmsfällan och privatiseras. Moderaterna vill ta det steget längre och tolkar Tiohundratanken som att de är fria att testa sina egna idéer fritt inom projektet. Som om det är nån slags moderat frizon för lek och test. Det handlar ju ändå bara om någon avlägsen del av länet med ganska få invånare, eller hur? Och när all verksamhet är privatiserad. Och alla beställningar sker från Stockholm och HSN (eftersom kompetensen saknas här i Norrtälje). Hur blev då Tiohundra ett projekt som förde makten och inflytandet över "vår" vård och omsorg närmare Norrtäljeborna? Ett av huvudsyftena bakom projektet var ju också att beslut om "vår" vård inte skulle fattas av "stockholmare som inte vet ett dugg om förhållandena här ute".


Nu verkar det som att Folkpartiet och Centern inte tolkar medborgardialogsresultaten på samma sätt som Moderaterna. Tydligen har de satt stopp för fortsatta försäljningar av verksamheten. Jag ser verkligen fram emot att i budgetdebatten i landstinget imorgon eller på onsdag få höra från dessa två borgerliga partier hur de tolkar det som kommit fram i medborgardialogerna och vad de vill göra med Tiohundra. Jag skulle gärna vilja höra dem säga att Sofia Pålsson (M) gjort en feltolkning för det måste ju vara det de menar? För om Pålsson (M) har rätt skulle det ju innebära att Fp och C motarbetar Norrtäljebornas önskan...


Alla ni och vi som trodde att vi räddat sjukhuset och sjukvården i Norrtälje i och med bildandet av Tiohundra, alla ni och vi som trodde att vi nu skulle ta makten och kunna styra över vården i kommunen på ett sätt som var anpassat efter geografiska och sociokulturella faktorer, utifrån medborgardialoger och medarbetarinflytande; Slaget är långt ifrån vunnet.

Inga kommentarer: