torsdag 13 mars 2014

Hur många timmar måste Rut städa för att själv kunna utnyttja Rut?

Enligt Dagens ETC så tjänar en städare i privat sektor 16800 kronor i månaden efter skatt. Ett månadsabonnemang hos Hemfrid som innehåller 8 timmars städning i hemmet kostar 2000 kronor efter subventionering. Det innebär 13 % av de pengar städaren får ut efter skatt eller motsvarar 19 arbetstimmar, d v s nästan en halv veckas arbete för två timmars städning i veckan.

En lärare med 20 000 i månaden efter skatt måste arbeta 14 timmar för samma städtjänst och ett vårdbiträde med en heltidslön på 18500 efter skatt måste arbeta 16 timmar. Det innebär 2 timmars arbete för varje timme städhjälp eller över 10% av en heltidslön. Det är dock många vårdbiträden som bara kan drömma om att arbeta heltid och få ut 18500 i månaden. Snittlönen för ett vårdbiträde ligger på 125 kronor i timmen och städtjänsten hos Hemfrid kostar 230 kronor i timmen efter subventionering, så det verkar inte vara en särskilt lönsam lösning på det s k livspusslet. Kanske blir det billigare att gå ner i tid på jobbet och gå hem och städa själv?

Hemfrids VD som har en årslön på 1,2 miljoner behöver bara jobba 5 timmar för att slippa städa hemma i en månad.

De som förespråkar rutavdrag brukar ofta visa på siffror att avdraget utnyttjas mer och mer i hela landet, inte bara i Danderyd och på Östermalm även om det fortfarande är där de flesta avdragen görs. De brukar också peka på gamla och sjuka människor som inte får tillräcklig hjälp från hemtjänsten och därför vill köpa till extratjänster, ska de inte få det då? Rutavdraget beskrivs som en frigörelse för kvinnor på flera olika sätt; kvinnor kan nu jobba mer eftersom de inte behöver städa hemma och inte heller ha dåligt samvete för att de inte har städat eller för att de inte hinner läsa läxorna med sina barn. De som städar andras hem är också i väldigt hög grad kvinnor, därför beskrivs avdraget som ett öppnande av möjligheter för kvinnor att göra karriär. Detta gäller i många argumentationer främst kvinnor med utländsk bakgrund.

Jag tror att de som använder sig av rutavdrag idag är personer som i de allra flesta fall skulle ha råd att betala dessa tjänster ändå. Det är min övertygelse att skattepengar inte ska gå till att göra Hemfrids VD löjligt rik medan nedskärningar görs i den biståndsbedömda hemtjänsten. De som har råd anlitar extra hjälp och betalar med skattesubvention för detta. De som inte har råd får en sämre hemtjänst och i många fall, om det finns kvinnliga släktingar, så faller ansvaret för den äldres väl och ve tillbaka på t ex en syster, en dotter, en maka. Det ger ett orättvist samhälle som inte gynnar kvinnor. I stället placeras kvinnor i arbetarklass och kvinnor med sämre förutsättningar i en situation där de själva tvingas att obetalt ta hand om sina sjuka och/eller gamla nära och kära.

Jämför inte Rut med Rot, outbildade människor kan inte dra el eller vatten i sitt hem, det behövs professionell hjälp. De som själva kan städa sitt hem ska göra det eller betala fullt pris för att få någon annan som gör det. Skattepengar ska subventionera städning och hjälp i hemmet till de som inte själva klarar av det till följd av sjukdom eller ålder.

Inga kommentarer: