måndag 10 mars 2014

Det finns inga slöa knivar på Norrtälje sjukhus!

Idag skriver Norrtelje tidning åter om oroliga cancerpatienter i Norrtälje kommun. Artikeln idag handlar främst om stängningen av bröstcancermottagningen vid Danderyds sjukhus, som jag också bloggat om tidigare. Beslutet är att bröstmottagningen vid Danderyds sjukhus ska stängas under 2016 och patienterna från Norrtälje kommun kommer då att få åka till St Görans sjukhus för att få en likvärdig (inte bättre) vård. Dock krävs att St Göran innan detta hinner bygga ut med vårdplatser och onkologi samt anställa personal för att kunna ta emot de 200-400 patienter som behandlas vid Danderyds bröstmottagning varje år. Detta handlar inte om att, som Erik Langby (M) i artikeln hävdar, att byta ut slöa kirurgknivar mot skarpa. Det handlar om att kvinnorna kommer att få en lika god vård fast med längre resväg. Det är inte lika lätt att motivera och därför har jag också ifrågasatt varför det är så bråttom med den här flytten av bröstcancervården. Varför inte vänta tills nya KS står färdigt 2018 och se vilken kapacitet som finns och vilken  kapacitet som behövs? Bröstcancer är en sjukdom som ständigt ökar och enligt rubriken för artikeln där Langby svarar på frågor om cancervården så menar Moderaterna att vården ska komma till folk. Han missade en grej där bara; allt folk bor inte i centrala Stockholm. För att få vården att komma till folk krävs en tankegenomgång till vad beträffar strukturplanen för cancervård i Stockholms län.

I reportaget blandas lite grand äpplen och päron dessutom. Erik Langby (M) verkar helt och hållet tala om statusen vid Norrtälje sjukhus, trots att bröstcancerfrågan handlar om en flytt från Danderyds sjukhus, dit Norrtäljeborna idag är hänvisade. Det är troligtvis på Norrtälje sjukhus han menar att knivarna är slöa, vilket är en grov felsägning från en person i Langbys ställning (ordförande för sjukvård och omsorgsnämnden i Norrtälje). Om vi tittar på siffror på det viset att vi räknar hur många operationer som utförs på Norrtälje sjukhus per år (och nu pratar jag om mag/tarmcanceroperationer eftersom det var det som var på tapeten när det gällde Norrtälje sjukhus och centraliseringen av cancervården) och då ser att det är färre operationer än vad som utförs vid t ex Danderyds sjukhus, så betyder det inte likhetstecken med att knivarna är slöare i Norrtälje. På Norrtälje sjukhus arbetar också färre kirurger än på Danderyds sjukhus och det kan mycket väl vara så att varje enskild kirurg i Norrtälje utför fler operationer än varje enskild kirurg på Danderyds sjukhus. Med detta vill jag hävda att det inte finns några slöa kirurgknivar på Norrtälje sjukhus. Vad beträffar kvaliteten på mag/tarmcancerkirurgi finns statistik som visar att den vid Norrtälje sjukhus är mycket hög.

Langby (M) menar också  Norrtälje sjukhus kommer  bedriva cancervård även i framtiden. Det är ett spännande uttalande eftersom det inte går att utläsa ur Framtidsplanen. I Framtidsplanen läser vi att ingen cancervård i framtiden kommer att bedrivas vid Norrtälje och Södertälje sjukhus. Men kanske har den styrande alliansen tillgång till annan information än vi som bara läser handlingarna? Min åsikt är att patienter och medborgare har all anledning att fortsätta vara oroliga och ta varje tillfälle i akt att ställa styrande politiker till svars, visa konsekvenserna för dem konkret för en del verkar ha väldigt svårt att sätta sig in i andras situation.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jättebra skrivet Catarina! Funderade just på vad Erik Langby svarade på samt vad han menade. Där hade man kunnat pressa honom mer tycker jag. Har delat din blogg på mina olika nätverk!
Hälsningar
Britt-Mari Å-R