torsdag 20 mars 2014

Hantverkare i blåbyxor av gammal hävd eller finns det andra positioner att identifiera sig med som ny eller gammal rospigg?

Öppet Campus idag och utbildningar har presenterats under hela dagen. Finalen blev en debatt mellan 6 partier, d v s 6 debattörer och dryga dubbelt så många i publiken. Lite trist. Där satt 6 politiker och beskrev hur viktigt det är att höja utbildningsnivån samtidigt som inte särskilt många var intresserade av att höra. Kanske var det inte så mycket nytt som sas, samtliga partier i Norrtälje verkar överens om att de vill se fler som utbildar sig på högre nivå i kommunen. Samtliga partier vill också locka kunskapsintensiva företag till kommunen och en fråga i debatten rörde om Campus AB främst skulle arbeta för att få hit utbildningar som lockar nya företag till kommunen eller för att tillgodose de utbildningsbehov som finns hos befintliga företag. Jag kan inte påstå att någon riktigt kunde svara på den frågan och jag kan också tycka att den var intressant för verksamma inom Campus AB, men för medborgare som funderar kring utbildningar var den knappast särskilt givande.

Samtliga partier nämnde också den traditionellt låga utbildningsnivån i kommunen. Själv tycker jag väl lite att detta har blivit en tradition i sig, att luta sig bak på de låga utbildningssiffrorna och skylla dem på gammal hävd, det blir en ursäkt för att läget ser ut som det gör och att det är riktigt riktigt SVÅRT att göra någonting åt. Vad det handlar om, menar jag, är att göra nya roller och positioner möjliga att identifiera sig med för våra unga medborgare. Känner vi inte till hur vi kan nå en position och inte känner någon som innehar den, våra föräldrar är hantverkare (som verkar vara det populäraste jobbet i Roslagen enligt politiker) och har inte heller en aning så de kan inte pusha och stötta oss, då blir advokat eller mikrobiolog inte arbeten vi identifierar oss med och strävar efter att få. Barn och unga måste redan från början få träffa vuxna med akademisk examen som visar på intressanta arbeten som kan bli möjliga att läsa sig till. Detta kan bl a ske genom verksamhet som den som finns för barn på Erkenlaboratoriet. Norrtälje har nu också tillgång till ett Resurscentrum för vatten som kan verka innovativt och visa på nya karriärvägar.

I vänsterpartiet ser vi väldigt positivt på att Tiohundra AB nu kommer att få ett antal akademiska vårdcentraler. Det kommer att möjliggöra rekrytering av personal, vidareutbildning av befintlig personal samt forskningstillfällen och utveckling av vården. I Vänsterpartiet har vi föreslagit att någonting liknande införs inom skola/barnomsorg, t ex akademisk förskola med plats för studenter och forskning. Vi föreslår detta i norra kommundelen och tror att detta kan leda både till att skapa attraktiva arbetsplatser och utgöra en stabilare grund för att en enhet med små skolor ska kunna utvecklas i stället för att avvecklas. Detta kan på så sätt också öka inflyttningen av såväl barnfamiljer som högutbildade.

Satsningarna måste handla både om att våra nuvarande medborgare får möjlighet att utvecklas och ges verktyg att kunna påverka sina egna liv samt om att få nya människor med helt annan hävd och tradition att flytta hit. Det är egentligen inte långt att åka till Stockholm eller Uppsala för att utbilda sig, vilken annan stad har egentligen ett sånt drömläge i utbildningsperspektiv? Men ibland kan resan vara hindret och då är det viktigt att kunna erbjuda flexibla möjligheter till studier på hemmaplan. Alla studenter är olika och har olika erfarenheter från tidigare studier med sig. En del är unga och lite vilsna, andra är väl vuxna och vet precis vad de vill. En del kanske har familj som ska fungera ihop med studier, en del måste arbeta samtidigt för sin försörjning medan andra kanske fortfarande bor kvar hos föräldrarna och inte har någon hyra att betala. 

Boendegaranti är ett starkt kort, med attraktiva utbildningar kan vi locka unga att flytta till vår kommun och blir utbildningstiden god, kanske de blir kvar. Genom att erbjuda praktikplatser i kommunen kan studenterna också skaffa sig kontakter och kanske arbeten efter avslutade studier. Vänsterpartiet vill stärka studiemöjligheterna i norra kommunen, bl a genom inrättande av akademiska arbetsplatser inom skola/barnomsorg, men också genom att låta RB utreda en ny satsning på studentbostäder för studerande i Uppsala.

De sektorer som vi ser kommer att drabbas av rekryteringsproblem i framtiden är vård/omsorg och skola/barnomsorg. I Vänsterpartiet tycker vi att vi därför redan nu ska satsa extra på att höja kvaliteten inom dessa områden. Norrtälje ska ha den bästa vården och omsorgen i landet. Vi har en hög andel äldre medborgare och vi har ett unikt projekt, Tiohundra, som gör att vi kan arbeta annorlunda och förbättra och utveckla kvaliteten inom vård och omsorg. Vänsterpartiet har länge sagt att Tiohundraarbetet bör göras till ett flaggskepp för kommunen. De akademiska vårdcentralerna känns som ett gott steg i rätt riktning. Ett andra steg kanske kan vara att se till att våra sjuksköterskor får lika mycket i lönekuvertet som sjuksköterskor i övriga länet. Permanenta Tiohundraprojektet och ge det förutsättningar för att anställa kompetent personal.

Inrätta åtminstone en akademisk enhet inom skola/barnomsorg i norra delen av kommunen och se till att vardagsnära forskning och studentledd verksamhet lockar kompetenta handledare och skapar goda relationer med universitet och högskolor. Höj lärarlönerna och förskollärarlönerna och se till att skapa fasta heltider inom såväl barnomsorg som vård och omsorgsarbeten.

Att vara kvalitetsledande i riket, att utveckla unika samarbetsprojekt, bedriva forskning i vardagsarbetet och arbeta i något överdimensionerade arbetslag kommer att vara attraktivt och vara någonting att konkurrera med. Annars kommer vi att få kämpa för varje rekrytering av rätt kompetens.

Inga kommentarer: