onsdag 30 maj 2012

En barnfri riviera - kan man bo där varannan vecka?

Läser i norrteljetidning att ett företag som heter Bovieran vill etablera sig i kommunen. Det handlar om att bygga så att folk kan bo som på Rivieran med inglasad vinterträdgård. Jag tror först att det är första april. Tydligen är det inte alls energislukande utan tvärtom ett energiprojekt som tar till vara på värmen från lägenheterna. Då ska jag väl inte gå igång på just den biten, även om jag gärna hade sett byggande av passivhus ta fart i kommunen istället. Trots allt blir de stora ytor naturmark som tas i anspråk. Och det i natursköna Björnö där en kanske borde ta till vara de faktiska naturtillgångarna vid framtida byggande. En annan sak som jag reagerar på är segregeringssyftet som finns i projektet. Bostäderna byggs bara för personer över 45 år utan hemmavarande barn. Finns det inga barn på Rivieran? Får barn komma och hälsa på? Så ofta De vill? Är det fler kategorier än barn Under 45 år som inte är välkomna? Nej, Norrtälje, jag tycker inte vi släpper in segregationsprojekt i kommunen. Bostadsområden blir ofta enhetligt befolkade utan uttalade direktiv om vem som är välkommen. Det borde vi istället jobba för att motverka. "man ska få välja Var man bor, ja, tamejfaaaan"...

Inga kommentarer: