fredag 4 maj 2012

Inlägg i debatten om tiohundras framtid - idag också i norrtelje tidningi

Eftersom centerpartisterna håller fast vid sin vanföreställning om hur det gick till när Tiohundra bildades är det väl bara att lägga ner den diskussionen och istället fokusera på vad som ska hända i framtiden. Det är bara att bita ihop och inte låta sig luras in i den sandlådelek som bara ytterligare spär på politikerförakt och vilseledande. Frågan inför framtiden är egentligen inte om Tiohundranämnden som sådan ska finnas kvar utan om systemet med en gemensam påse pengar och samordnade gemensamma beställningar bevaras. Det är i mångt och mycket det systemet som möjliggjort den samordning av landstingskomkunala tjänster som gjorts hos utförarna. I Norrtälje kommun kan en utförare erbjuda en tjänst med hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering till samma beställare. Enligt oss i vänsterpartiet hade detta kunnat spetsas till en ännu vassare och högkvalitativ tjänst om vi samlat den i det stora gemensamma bolaget som har storleken att kunna effektivisera och erbjuda mångfald och kvalitet i utbudet.  Frågan är väl egentligen inte heller hur centerpartiet ställer sig i den här frågan, utan om de vågar opponera sig mot det ledande allianspartiet moderaterna. I dagsläget verkar det som om landstingsmoderaterna vill ha tillbaka sin del av den gemensamma potten och göra sina egna beställningar av sjukvård i Norrtälje kommun. Kommunen skulle återta sin del av beställningarna och samverkan mellan landsting och kommun skulle i stort återgå till det gamla med gemensamma politikerträffar ett par-tre gånger om året. Eventuellt skulle dessa träffar kunna ske i form av det kommunalförbundet som redan idag finns och styr Tiohundra AB. Större avvikelser än så från det moderatprioriterade experimentet "vårdval" verkar svårt att acceptera. Att ta bort den gemensamma potten pengar och de gemensamma beställningarna av vård och omsorg samtidigt som man behåller ett reducerat bolag utsatt för stark konkurrens räddar inte vinsterna i  tiohundraprojektet. Beslut ska tas i juni och det är dags att alla partier, på ett tydligt vis, redovisar hur de tänker kring framtiden för Tiohundra och den samlade hälso/sjukvården och omsorgen i Norrtälje. I Vänsterpartiet tycker vi att det måste finnas olika lösningar för hur vård och omsorgssamarbetet Ska se ut beroende på vilka förutsättningar som råder. I Norrtälje har vi sjösatt någonting världsunikt. Låt oss bygga vidare på det och rätta till de brister som funnits utan att rasera framgångsfaktorerna. Catarina wahlgren, vänsterpartiet

Inga kommentarer: