torsdag 16 december 2010

inlägg från budgetdebatt

Här följer mitt inlägg från landstingsfullmäktiges budgetdebatt:
När Tiohundraprojektet startade var tanken att en samlad vård och omsorg med gemensam huvudman skulle bli effektiv, underlätta för medborgarna samt göra det ekonomiskt möjligt att behålla Norrtälje sjukhus som akutsjukhus. Projektet varade i fem år och blev sedan förlängt i ytterligare två år. Men med de förändringar som den borgerliga majoriteten gjort i projektet känns Norrtälje sjukhus framtid som akutsjukhus idag mer oviss än någonsin. Istället för samordning är det utförsäljning, konkurrens, kundval, vårdval och upphandling som gäller. Och istället för två utförare som ska komma överens och inte lämna några glapp mellan stolarna, kommun och landsting, är majoritetens mål att det ska bli så många utförare som möjligt som ska samordnas samtidigt som de konkurrerar med varandra. Tiohundra AB, den enda s k offentliga utföraren av vård och omsorg i Norrtälje, blir allt mindre och VDn uttryckte för en tid sedan att det är svårt att driva ett bolag vars huvudsyfte är att bli mindre och mindre, d v s avveckla sig självt. Den samlande tanken med Tiohundra är på väg att gå förlorad och om bolaget står kvar med uppgiften att driva en akutmottagning förstår ni själva hur det slutar.

Centern och Folkpartiet i Norrtälje gick inför valet ut med stora plakat och affischer med texten ”Rädda Norrtälje sjukhus” och på frågan vad man ville med Tiohundra så var svaret enhälligt från samtliga partier att man ville permanenta projektet. Ingenstans i Alliansens dokument hittar jag dock någon text som säkerställer Norrtälje sjukhus status som akutsjukhus eller någon eventuell permanentning av den samverkan som sker i Tiohundra.

Många av landstingsfullmäktiges politiker vet inte riktigt vad Tiohundra är, har ingen aning om vad som försiggår i den norra tredjedelen av länet. Däremot besöks verksamheterna av politiker och tjänstemän från hela Sverige, ja, t o m från andra länder visar man intresse för det unika samarbetet. Mitt råd till alla er som sitter här idag och känner att ni har lite dålig koll på vad Tiohundraarbetet egentligen innebär, är att ni passar på att göra studiebesök och skaffa er information redan nu inför det beslut om Tiohundras framtid som kommer att fattas här inom ett par år. Min tanke är klar; Det sammanhållna ansvaret för vård och omsorg som finns i Tiohundra bör utvecklas och permanentas. Tanken med medborgaren i centrum och kommunens och landstingets service runtom som en helhet är rätt för framtiden och bör spridas till fler områden i länet.

I Vänsterpartiets budgetförslag bibehåller Norrtälje och Södertälje sin status som akutsjukhus
I Vänsterpartiets budgetförslag permanentas Tiohundraprojektet och övergår i ordinarie verksamhet

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag

Andra som nämnde Tiohundraprojektet i sina inlägg var Lennart Rohdin (Fp), Sofia Paulsson (M) samt Dag Larsson (S), varav den som kändes mest stadig att luta sig mot i stormen var L. Rohdin.

Inga kommentarer: