måndag 6 december 2010

Äldre etablerade män mår bra av att andra pendlar

Lokaltidningen skriver idag om fenomenet pendling. Om hur det påverkar hälsan negativt, och då i synnerhet unga kvinnors hälsa. För att undersöka hur det ser ut i Norrtälje har man av någon anledning pratat med kommunfullmäktiges ordförande Nils Mattsson (M) som någon gång har pendlat och kommundirektören Sören Karlsson. Tja, nu är de vare sig kvinnor eller unga och trots att det står att den som pendlar med kollektivtrafiken mår sämre än den som åker bil så lyfter Mattsson fram satsningar på kollektivtrafiken som något som görs för att komma till rätta med att människor ev mår dåligt av att pendla. Men de båda herrarna anser att den ökade livskvaliteten för boendet i Norrtälje uppväger att behöva pendla. Ehe? Ökad livskvalitet i boendet? Allt beror väl på var i Norrtälje man bor. I artikeln står det också att människor med vissa kvalificerade utbildningar som kan behöva långpendla.

Synd att tidningen inte pratat med någon ung kvinna utan kvalificerad utbildning som inte upplever någon ökad livskvalitet i sitt boende just för att det ligger i Norrtälje (kanske t o m gärna skulle vilja flytta närmare sitt jobb men inte har råd eller kontakter). Jag tror nämligen att det är just de kvinnorna som mår dåligt, inte medelålders män med flotta villor utanför stan, bra utbildning och dessutom nästan hela yrkeslivet bakom sig.

Inga kommentarer: