måndag 7 april 2014

Om fritids, förskola, läxor och lite till

"Eleverna i fritidshem får allt sämre tillgång till personal, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. Det visar ny statistik som också finns på kommunnivå. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har pågått under många år." Så inleds en nyhetsartikel på Skolverkets hemsida. Det är ett någon vecka sedan den publicerades, men jag har inte hunnit kommentera den förrän nu. Artikeln bekräftar någonting som vi i Vänsterpartiet, Norrtälje länge befarat; barngrupperna på fritidshemmen är stora, blir större samtidigt som personaltätheten sjunker. Nu visar det sig även att personalens utbildningsnivå sjunker.

Fritidshemmen har många viktiga funktioner för våra barn och unga. I Läroplan för Grundskolan, Fritidshemmen och Förskoleklassen anges bl a; "Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är de­lar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande."

Många barn i de yngre skolåren tillbringar mycket tid på fritids, flera timmar om dagen. Jag har tidigare skrivit om hur jag tycker att fritidspersonalen måste ha möjlighet att hjälpa barnen med ev läxor, eftersom många barn kommer hem sent på kvällen då både de själva och föräldrarna är trötta. Egentligen borde det, enligt mig, vara självklart att skolarbete görs under skoltiden, men jag vet ju att det inte alltid ser ut så och då måste alla barn åtminstone ges goda möjligheter att klara av hemarbete. Annars menar språkläraren Pernilla Alm att det är tunt med forskning som kan visa på nyttan med läxor. Förutom att de är orättvisa riskerar de ta död på barnens naturliga kunskapstörst, anser hon och skriver just nu på en debattbok mot hemarbete.

Fritidshemmen borde i stället, enligt mig, kunna erbjuda ytterligare möjligheter att reflektera och ta till sig olika kunskaper som erbjudits barnen under skoldagen. Precis som läroplanen anger så kan olika pedagogiska synsätt användas framgångsrikt för att alla barn ska ha möjlighet att ta till sig de olika kunskaperna på sätt som passar dem. För att ett lärande ska kunna ske krävs även trygghet och att varje barn blir sett och uppmärksammat varje dag.

I Vänsterpartiet Norrtälje har vi föreslagit att det görs en översyn av gruppstorlekarna och personaltätheten på fritids och att vi sätter ett maxtak som kan betraktas som lämpligt utifrån vad vi vill att fritids ska kunna åstadkomma. vi vill också att man särskilt tittar på verksamheten för barn mellan 10-12 år. Många barn slutar på fritids i den här åldern eftersom de inte tycker att fritids har någonting att erbjuda dem. I stället går de hem, sitter kanske ensamma, kanske fastnar de vid ett dataspel eller så drar de runt på stan eller går hem till någon, bara av den anledningen att de inte vill vara ensamma. Centerpartiets vice kommunalråd med ansvar för mjuka frågor har uttalat att hon tycker det är bra att barnen slutar på fritids i den här åldern. Hon tycker att de kan gå hem och plocka ur diskmaskinen och vika strumpor i stället, det får dem att mogna. Centerpartiets vice kommunalråd med ansvar för mjuka frågor tycker att det daltas för mycket med dagens unga och skryter stolt med att hon, trots att hon är fembarnsmamma, aldrig besökt ett "dagis".

Det är trist tycker jag.  För om vice kommunalråd med ansvar för mjuka frågor hade besökt en förskola eller för den delen ett fritidshem, så kanske hon haft en annan syn på verksamhetens nytta för barnen och den arbetsbelastning som idag tynger både barn och vuxna i verksamheterna. Då hade hon kanske förstått att mindre barngrupper och högre personaltäthet hade kunnat göra verksamheten ännu bättre och att detta skulle kunna ha betydelse för vad barnen kan prestera i skolan. Hade hon också tagit del av Skolverkets siffror som visar att över 90% av alla barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan i Sverige idag, så hade hon förstått hur viktigt det är att den här verksamheten håller hög kvalitet.

Nu har äntligen Norrtälje kommun tagit beslut att även barn till arbetslösa och föräldralediga får rätt till Förskola 30 timmar/vecka. Och snälla Centerpartiets vice kommunalråd med ansvar för mjuka frågor; det handlar inte om att frånta föräldrar ansvar eller att institutionalisera barnen, det handlar om en socialkonstruktivistisk syn på människans utveckling och lärande tillsammans med andra. Skriv upp det.

Inga kommentarer: