fredag 18 april 2014

Mer om fullmäktige 14/4 2014

Jag har ju lovat återkomma med rapport om debatterna under fullmäktige den fjortonde april. Veckan har varit körigt och jag har själv inte heller mått helt bra, så därför har det dröjt lite. Nu har jag "vilat" mig en hel dag på landet, så vad passar bättre att avsluta långfredagskvällen med än ett blogginlägg?

Jag kan börja med debatterna som aldrig blev av. Såväl undertecknad som Bernt Grönblad (oberoende) hade ställt interpellationer till sjukvård- och omsorgsnämndens ordförande Erik Langby (m). Han hade nog fem interpellationer att besvara, ändå dök han inte upp. Det gör det lite knepigt eftersom vi inte får ställa frågorna till nämndens vice ordförande Hans Andersson (fp) som är ordinarie ledamot i fullmäktige och nästan alltid där. En interpellation är ju en tämligen aktuell fråga och faller rätt snabbt om den inte besvaras på ett par månader. En demokratiproblem som rör vård och omsorgsfrågor. Dessutom uttryckte fullmäktiges ordförande Nils Mattsson (m) viss tvekan om det var ok att, som i min fråga, ifrågasätta personalenkäter som utförs hos privata vårdföretagare. För mig råder ingen tvekan, det är fortfarande våra skattepengar som finansierar deras verksamhet.

Andra frågor som debatterades var t ex ungdomsarbetslösheten och Mp vill ännu en gång påtala möjligheten att lyfta in sociala kriterier vid upphandling och på så sätt skapa fler arbeten för unga, men borgerligheten vill inte lyssna på detta utan nöjer sig med att konstatera att de inte gör någonting olagligt och att de inte för allt i världen vill bli påkomna med att curla någon stackare som inte är tillräckligt entreprenöriell och stark för att passa in i deras mallar. Här var vi i Vänsterpartiet helt överens med miljöpartiet, precis som vi var i ärendet angående skelettplan för norrtälje hamn. Vad vi däremot inte var överens om var införandes av LOV inom familjerådgivningsverksamheten. " människor måste själv få välja", skanderade miljöpartister och borgare i kör medan socialdemokraterna ville stå lite mittemellan och lägga till attsatser om noggrann uppföljning. Vår uppfattning är att införande av LOV eller vårdval sällan har lett till ökad valfrihet för medborgare. Oftast är det så att det är fullt möjligt för människor att välja redan innan systemen sätts i sjön. Oftast ökar systemen endast valfriheten för företag inom de verksamheter som ingår i LOVen eller vårdvalet. I Vänsterpartiet kan vi inte se att valfrihet för företagare är ett överordnat mål utan snarare en trygg och nära professionell verksamhet för människor som befinner sig i en livssvacka. Vi misstänker att den som vill redan idag kan välja en annan familjerådgivare om den kommunen erbjuder inte passar, men den frågan ville ingen av LOVförespråkarna svara på.

Så till kvällens stora ärende. Ärendet som lockat dit en mängd intresserade åhörare och som debatterats flitigare än något annat ärende i norrtelje tidning under en längre tid. Antagande av skelettplan för norrtälje hamn.

I Vänsterpartiet valde vi att ställa oss bakom Miljöpartiets återremissyrkande. Varför gjorde vi det? Vänsterpartiet vill se en långsiktigt hållbar utveckling av staden som kan svara upp mot de krav som ökade klimatförändringar kommer att ställa. Vi vill bygga och utveckla Norrtälje stad på ett varsamt och demokratiskt sätt som gör att människor känner att det här är vår stad. Vi tror att vi bör anställa en stadsarkitekt för att få ett helhetsgrepp om stadens utveckling. Vi anser också att det det hade varit av vikt att inte låsa fast sig juridiskt i en mycket dyr skelettplan som kommer att göra det svårt för kommunen att gå emot byggföretagens önskemål och krav på hur byggena ska utformas. Kommunen är nämligen beroende av att få sina utgifter ersatta av de byggföretag som ska bygga i området. Vi anser att förhållandena ska vara de omvända, demokratiskt valda representanter beslutar om hur området ska utformas och byggföretagen bygger på uppdrag av de folkvalda. Både S och Fp lämnade varsin protokollsanteckning och V och Mp reserverade sig till förmån för sitt återremissyrkande. Ändå känner sig vice kommunalråd Berit Jansson (C) stolt och nöjd att kunna fatta ett beslut i så stor enighet.... Majoriteten av åhörarna utstrålade besvikelse och bitterhet då de lämnade möte.

Snart har vi en vattenledning från ett nedsmutsat Mälaren som inte ens räcker till invånarna i närförorterna och en stadsdel byggd av profithunger och inte för att möta framtiden där dessutom ingen har råd att bo, men det finns ingen anledning att ge upp hoppet. Snart måste det vända. Det finns alternativ för den som tröttnat på betongstyret.

Inga kommentarer: