måndag 28 april 2014

Att satsa på barn och unga är något helt annat än att curla - det är god hushållning med gemensamma resurser

Vänsterpartiet i Norrtälje har under flera år uppmärksammat situationen på våra fritidshem. Barngrupperna är stora och personaltätheten är låg. Det är svårt för pedagogerna att hinna med och se och tillgodose alla barns behov. Många barn väljer att sluta på fritids innan de fyller tio år. Hur dessa barns vardagar då ser ut kan vara mycket varierande. Kanske finns det de som, enligt vice kommunalråd Berit Janssons (C) visioner, går hem och viker strumpor och plockar ur diskmaskinen, men det finns säkert också de som bara driver runt på stan eller går hem och sätter sig med ett dataspel i väntan på att föräldrarna ska komma hem. Att ge pedagogerna resurser att utveckla och anpassa verksamheten för de barn mellan tio och tolv år kallar vice kommunalrådet för curling (liksom att erbjuda ungdomar kommunala sommarjobb för att hjälpa dem att få in en fot på arbetsmarknaden), och det ska inte Norrtälje kommun ägna sig åt. Nej, den sittande borgerliga majoriteten vill se livskraftiga och kreativa ungdomar som själva skapar sin framtid. Vad som händer med de som inte känner sig fullt så starka på egen hand framgår inte av den borgerliga punktprogrammet.

Vänsterpartiet i Norrtälje har lagt interpellationer och motioner om en översyn av barngruppsstorlekarna på fritidshemmen och vi har också föreslagit att verksamheten för tio till tolvåringar får möjlighet att utvecklas. Vi tror inte att alla tio till tolvåringar verkligen vill gå hem och vara ensamma med strumptvätten. Vi tror inte heller att alla ansvarsfulla föräldrar, som kanske pendlar till ett jobb utanför kommunen och inte kommer hem förrän flera timmar efter skolans slut, vill att deras barn är ensamma, alternativt är hänvisade till att hänga med de kamrater som inte heller har någonstans att ta vägen. Många barn behöver i tio till tolvårsåldern fortfarande stöd i att finna meningsfulla aktiviteter för sin fritid av kompetenta vuxna.

Vår representant i Barn och skolnämnden, Christina Hamnö, har besökt flera olika fritidshem i kommunen och fått vår bild av verksamheten bekräftad. Personalen gör att dunderbra arbete utifrån de förutsättningar de har, men många gånger känner de sig otillräckliga. Knappa resurser till fritids är något som i längden drabbar de barn som även har knappa resurser hemma genom att det ökar klyftorna mellan dessa barn och de barn som t ex har föräldrar som arbetar i närheten. Arbetsförhållandena för pedagogerna blir också ohållbara och detta riskerar leda till ökade sjukskrivningar och ohälsotal.

Nu stöttar Vänsterpartiet centralt upp med 750 miljoner kronor för att få in mer personal i förskolan och på fritids för att kunna minska barngrupperna och antal barn/vuxen. Vänsterpartiet i Norrtälje har även föreslagit ett tak på 15 barn per barngrupp i förskolan. Pengarna till satsningen ska bl a tas genom en återställd restaurantmoms. En hög kvalitet på barnomsorgen, trygga föräldrar och goda arbetsförhållanden för personalen som tar hand om våra barn är viktigare än att det är billigare att äta ute. Arbeten inom de pedagogiska verksamheterna borde kunna vara lika attraktiva för de ungdomar som arbetar inom restaurantnäringen idag och, som enligt Alliansen, med dessa förslag kommer att bli arbetslösa.

Inga kommentarer: