lördag 7 januari 2012

Kongressen 1 - ett feministiskt parti är ett parti för alla

Vänsterpartiet valde inte ett utökat ledarskap med möjlighet att välja två partiledare. Det tycker jag var trist. Jag kan köpa argument som att det inte med nödvändighet blir bättre med två, att det inte nödvändigtvis avlastar eller blir mer jämställt. Inget av dessa är heller mina argument för. Jag tror helt enkelt att det blir roligare; roligare för att vi gör nåt nytt, nåt annorlunda, men också roligare för de båda partiledarna som har varandra att luta sig på. Vid många tillfällen har det också varit så att partiledare varit inbjudna till olika evenemang och då har Mp kunnat komma med två personer, det är ibland en fördel. Att nån skulle kunna komma i skuggan av den andre i media eller att de båda ledarna skulle bli 1) för tighta eller 2) osams, tycker jag var löjliga argument emot. Det kan ju hända även i en partistyrelse och det är ju inte så att partistyrelsen vips skulle avskaffas för att partiet valde två ledare. Men men, vi hade fyra snygga kompetenta kandidater och ingen av dem skulle ha varit ett felval. Jag är nöjd ändå. Mer än nöjd, jag är stolt och förväntansfull inför framtiden och kommande valrörelser.
Direkt efter att kongressen avgjort att Vänsterpartiet även i framtiden ska ha en partiledare, så började diskussionerna huruvida detta MÅSTE bli en kvinnlig sådan. Kalle Larsson uttalar sig i TV och säger att i längden blir det omöjligt att ha en manlig partiledare för ett feministiskt parti. En nära släkting (manlig) till mig blir då genast upprörd och undrar på sin Facebookstatus om inte ALLA, oavsett hudfärg, kroppsvikt etc är välkomna i Vänsterpartiet, varför måste det prompt vara en kvinna som ordförande för ett feministiskt parti? Vänsterpartiet är, enligt honom, ett parti som inte står för allas lika rätt (eftersom en man då skulle kunna stoppas från att bli partiledare).
Eftersom jag tror att det här är ett ganska utbrett sätt att diskutera så väljer jag att skriva om det här på bloggen. I Vänsterpartiet, som feminister, så tror vi att män och kvinnor har samma kapacitet att leda ett parti. En man kan mycket väl vara partiledare för ett feministiskt parti, huvudsaken är inte vilket kön partiledaren har utan att det är en feminist. En ickefeminist kan inte vara ledare för ett feministiskt parti (borde inte kunna vara det i alla fall). Vad Kalle Larsson antagligen syftar på i sitt uttalande är att det kanske ser konstigt ut om vi hela tiden hävdar att kvinnor och män kan lika bra, har samma kvaliteter och är lika mycket värda, samtidigt som vi gång på gång på gång väljer en man att leda oss. Kalle är givetvis påläst och vet att det inte handlar om att det bara är män som är kompetenta och att det inte beror på att kvinnor inte vill utan att detta är någonting som är inbyggt i vårt system. För faktum är att som det ser ut idag så skulle det troligtvis vara lättare för min manliga släkting (som inte ens röstar på V) att bli ordförande för partiet än det skulle vara för mig (ok, kanske en liten överdrift, men inte särskilt stor) och det är det som är problemet. Och för oss i Vänsterpartiet så handlar det definitivt inte om att vi saknar kompetenta män heller, men det finns en trovärdighetsaspekt på problemet. Blir vi trovärdiga i vår feminist om vi inte någon gång väljer en kvinna till ordförandeposten?

Ett feministiskt parti (vilket ju alla partier var för ett antal år sedan) är inte ett parti som utesluter någon, ett feministiskt parti är i stället ett parti som försöker ge alla samma möjligheter och inte trampa på i patriarkala system som begränsar stora delar av befolkningens möjligheter att nå samma status som den andra halvan. Det är inte helt lätt att som man sätta sig in i den problematiken, blundar man så ser man den inte ens en gång. Det kan väl liknas med att förstå en funktionshindrads villkor, det gör du inte fullt ut förrän du varit där själv. Men du kan med vilja och ansträngning ta till dig information och erfarenheter om hur strukturer är uppbyggda, du kan skaffa dig kunskaper och därefter göra ett medvetet val att vilja vara med och förändra, att vilja vara feminist, för allas lika rättigheter.

30 kommentarer:

Anonym sa...

§ 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

100% Kvinnor är helt ok, 51% män är det inte. Ojämställdheten är därmed inskriven i V:s stadgar. Men det är inte så ovanligt, feminism skild från jämställdhet är vanligt förekommande.

Catarina sa...

Detta är ju absolut en kvotering, men, som jag beskrev, iofs ganska ytligt, i bloggen så bygger det hela på ojämlika strukturer som finns i samhället och är tillför att skapa mer jämlika förhållanden. Som jag också påpekade måste man skaffa sig kunskap och insikt i de strukturerna för att förstå detta.

Anonym sa...

för att uppnå jämlikhet kan man inte enbart fokusera på kvinnors villkor.

verkar som feminster tror att män har det så lätt hela tiden. detta kan ju bero på att män aldrig tillåts berätta att de mår dåligt och tex har ångest, då kan ju kvinnor tro att allt är toppen jämt.

sanningen är att många män mår dåligt så in i h-vete men tiger och lider och eller super för att döva smärtan. feminsmem som pekar ut män som förtryckare och att de har det så förmånligt jämt bidrar inte till att minska den ångesten.

BG sa...

Feminismen är död som politisk ideologi och det är resultatet av idoget arbete av mig och andra som lever och lär efter Pär Ströms:s anda på Genusnytt.

Anonym sa...

Jag skrev första inlägget, och jag tackar för ditt svar. Det är lite intressant att trots att du inte vet vem jag är eller vilka kunskaper jag besitter så avfärdar du mig med att jag saknar insikt. Eftersom du själv besitter så stor kunskap så antar jag att du är familjär med Berit Åhs härskartekniker, du verkar i alla fall bevandrad i att använda dem. Men det är ju din blogg, du gör som du vill. Att två fel skulle skapa ett rätt, eller att ändamålen helgar medlen är inget jag själv skriver under på så lättvindligt, men...

Catarina sa...

Jag ser det så här Anonym (för så heter ni ju allihop) att om man ser strukturerna så kanske man inte tycker att formuleringarna i Vs stadgar är så märkliga och ojämställda. På de allra flesta håll är det fortfarande män som innehar alla tyngre poster. Vill vi förändra det eller tror vi att det är biologiskt betingat och bör så förbli? stadgan om minst 50% kvinnlig representation är ju förhoppningsvis inte evig och slutgiltig. När samhället ser ut på ett annat sätt kan den tolkas annorlunda och bör tas bort. Men att göra den tolkningen nu tycker jag är att sakna insikt.

Anonym sa...

Anonym 1 här, tack för ditt svar. Jag har ofta dialoger med feminister, och med undantag av dom mest extrema/radikala så brukar de flesta feministiska inriktningarna anse att könet inte ska vara en faktor. Så tycker även jag. Missförstå mig inte, jag hade gärna sett en kvinnlig partiledare. Ni får gärna välja en kvinna i nästa tio partiledarval, eller ha två kvinnor samtidigt. Jag kommer att förutsätta att ni valt efter kompetens. Men formuleringen i stadgarna (och er separatistiska del av kongressen) sätter kön som främsta egenskap. Jag känner flera feminister som också kan problematisera kring separatism och detta synsätt, och som inte stöder synsättet.

Catarina sa...

Självklart ska vi välja personer utifrån kompetens och inte utifrån kön. Det är väl mest trovärdigheten det handlar om när man säger att kvinnor och män är lika bra och sedan bara väljer män. Då blir det inte trovärdigt att man verkligen tycker att kvinnor har samma kompetens. I ett samhälle där vi byggt bort de patriarkala strukturerna bör inte kön ha någon som helst betydelse. Det kan vi vara överens om.

Anonym sa...

Och jag håller med dig om att det är ett problem att ni bara tycks välja män. Jag håller också med om att det ur feministisk synpunkt vore bättre med en kvinna, i alla fall i nuläget, eftersom det annars lätt cementerar intrycket att makt=män.

Jag vänder mig som sagt bara mot formuleringen av stadgarna, samma resultat hade uppnåtts med "ska ha en jämn könsfördelning" eller liknande. Kvinnoseparatistiska inslag tycker jag också kan vara problematiska. Nu vet jag inte hur ni såg på detta ur HBTQ-perspektiv, kanske var det bara CIS-män som inte var välkomna.

Anonym sa...

"Strukturerna i samhället" är något feminster drar till med när de inte har något annat argument kvar. Och de behöver då inte förklara eakt vad de menar eftersom det inte går att förklara för de som inte har "förmåga" att se dessa diffusa strukturer. om ingen hitills vetenskapligt kunnat belägga att de finns

Catarina sa...

Är det samma Anonym eller är det två olika? Till ettan vill jag säga att jag inte var med och dikterade stadgarna, så jag vet inte hur HBTQproblematiken beaktades där. Jag har faktiskt tänkt på den saken och jag är glad att Vänsterpartiet nu bildat ett HBTQnätverk för att bl a lyfta dessa aspekter inom och utom partiet. Sen vill jag bara tillägga att män ÄR välkomna, men att det, för närvarande, finns ett tak vid 50%. Allt för att komma till rätta med de strukturer som Anonym två verkar tycka är flummiga och påhittade i trängt läge. De strukturer som är lika med att kvinnor bara tjänar 80% av vad män gör på likvärdiga arbeten, de strukturer som gör att kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser är extremt låg, de strukturer som får kvinnors puls att gå upp när de är på väg hem från jobbet medan männens puls går ner i samma läge, de strukturer som gör att en kvinna i veckan slås ihjäl av en närstående man. Alla har förmåga att se de patriarkala strukturerna, om de vill. Det var någon Anonym här i kommentarsdiskussionen som gav sig ut för att vara så påläst och då trodde jag givetvis att den kände till dessa strukturer, annat än som diffusa försvarsmetoder.

Anonym sa...

Tack för ditt svar. Det är åtminstone två olika, jag är den som skrev första inlägget och är ansvarig för dom som skrivits
7 januari 2012 20:54
10 januari 2012 00:41
10 januari 2012 20:35
10 januari 2012 22:50
Jag ber om ursäkt för att jag varit lite otydlig, både om det och HBTQ-frågan. Jag förstår att du inte varit med och tagit fram stadgarna, jag var nyfiken på hur ert kvinnoseparatistiska möte under kongressen såg på frågan, alltså om det bara var CIS-män eller om alla som fysiskt var män stoppades från deltagande. Det är en sidopunkt, det medger jag gärna.
Jag, "anonym 1" ;-) tycker inte att strukturenra är påhittade. Det finns lägen där män är överordnade, absolut. Vad som kanske inte är lika självklart för alla sorters feminister är att det även finns områden där kvinnor har makten.

Sedan är det tråkigt att du använde överdriven/felaktiga faktauppgifter. Behövs verkligen det? Rålönegapet gör att kvinnor tjänar 80-86% av vad män tjänar. Löneskillnaderna för lika arbeten är långt mindre. Det är inte en kvinna i veckan som slås ihjäl av närstående män, såvida inte det finns någon ny feministisk kalender där året består av 17 veckor. Vad säger du om de strukturer som gör att pojkar får lägre betyg än flickor trots att skillnaden vid nationella prov är mindre? Att män har långt svårare i vårdnadstvister? Att män döms till hårdare straff än kvinnor vid likvärdiga brott? Jag har i alla fall inte utgivit mig för att vara så påläst, jag har bara påpekat att du efter mitt första inlägg kanske inte hade tillräckligt att gå på för att använda dig av härskartekniken "förminskande" och påskina att jag inte hade kunskap och insikt. Om du har rätt eller inte låter jag hellre andra avgöra. Jag tror inte det låter sig göras av ett enda inlägg på tre meningar samt ett citat, och förmodligen inte på mina samlade inlägg här heller.

Catarina sa...

Skrev ett inlägg igår, men det kom visst inte iväg. Vad det gäller HBTQfrågan så håller jag med om att formuleringarna är svaga, men jag hoppas att ingen blir stoppad i dörren någonstans till de separatisktiska förmötena som hålls innan kongress. Och om det skulle finnas behov av ytterligare en kategori så hoppas jag att det bearbetas och startas. Jag tycker i alla fall att medvetenheten om dessa frågor är långt mycket större inom partiet än i den verklighet jag möter utanför. Det är förstås också beroende på i vilka sammanhang man finns.

Jag är också medveten om att det finns ojämlikheter som "drabbar" män/pojkar mer än kvinnor. Givetvis ingår i agendan för ett mer jämställt samhälle även att arbeta med dessa. Jag ser också att jag i min iver hasplade ur fel siffra vad gäller dödsmisshandel av närstående, en i veckan är väl det sammanlagda antalet kvinnor som dödas under ett år, oavsett av vem. Oavsett vilket kön som missgynnas av rådande maktstrukturer i samhället så bör vi arbeta för att motverka dessa. Kön ska inte spela någon roll. Som läget är idag så gör det det. Det vill jag förändra.

Anonym sa...

Att vara tveksamt till något som ännu ingen kunnat beläggas vetenskapligt dvs "könsmaktsordningen" är sunt.

Ni feminister har trovärdighetsproblem då ni mest pratar om kvinnors problem och om att patriarkatet har skulden till dessa och i andra andetaget drar till med att ni jobbar för killar och än också. Men sen har ni inget intresse ändå att verkligen lyfta killar och mäns underordning i andra sammanhang.

Om ni verkligen skulle öppna ögonen så skulle ni se hur otroligt gynnade ni kvinnor är. Tex dör 100-tals fler män på jobbet än kvinnor. I krig dör fler män (även civil andel män). Män diskrimineras i lagen. Kvinnor på likvärdiga arbeten med samma arbetstid tjänar inte mindre än män, ännu en myt.mm.
Vart hämtar ni era underlag ifrån eg? lobbygrupper eller??

ett råd om till kvinnor som siktar på en topp-post inom tex. industrin, utbilda er inom detta område, det finns väldigt få utbildade kvinoor i teknoiska yrken. kan detta kanske förklara att få kvinnor är vd-ar i industrin? kvotera in folk utan erfarenhet och sverige är dött som indusrtriland.

John

Catarina sa...

Du är påläst på Pär Ströms sida kan jag se John. Kom gärna med lite vetenskapligt belagda argument själv.

Hanna sa...

Ett tips till män som känner sig förfördelade inom områden där kvinnor dominerar, tex inom förskola, grundskola, vårdyrken,läkare undantaget där,socionomer , för att nämna några yrkeskategorier där det är flest kvinnor. Högt arbetstempo, stort personligt ansvar, litet inflytande, ofta obekväma arbetstider och låg lön utlovas. Det finns inget som hindrar män från att i större utsträckning utbilda sig till och arbeta inom dessa yrken.

Anonym sa...

Allt jag nämnde i förra inlägget är lättillgänglig och öppen statistik.

Det är farligt om man bara läser en rapport ytligt, (tex slagen dam) där då en kille och en tjej i tonåren skojade med varann och tjejen fick en lätt knuff var medräknat i statistiken.

Statistiken dödade män kvinnor i arbete finns på av.se (arbetsmiljöverket)

lönestatistiken som ni politiker får jämför inte lika arbetstid lika arbetsuppgifter. den jämför gruppen män kvinnor. (män jobba tex mer övertid)

Vill man tjäna bra, jobba i ett arbete med en bra lön.

Anonym sa...

Hanna> Alla yrken är öppna för män och kvinnor att välja efter fritt val. Så helt rätt! siktar man på en karriär inom vården bör man absolut satsa på en vårdutbildning.

Eller menar du att vi ska sänka kraven på män som vill jobba i vården på samma sätt man gjort med kvinnor som vill bli polis, brandman mm?

Tror själv det vore olämpligt ur vårdkvalitetssynpunkt förutom den uppenbara könsdiskimineringen mot de kvinnor som satsat på en vårdutbildning.

Hanna sa...

Anno Nym: jag menar att de män som tex Pär Ström och hans fan club burkar gnälla på att barnomsorg, vårdande yrken och socionomer är kvinnodominerade. Det är lätt att ändra på det, om män söker sig till de yrkerna och utbildningarna, men det gör dom inte i så stor grad. Det kan tänkas att detta beror på att det är krävande yrken med låg lön, stort ansvar och liten påverkan. Inga krav behöver sänkas här inte. Det är inte heller sant att kraven för att bli polis är lägre för kvinnor.

Hanna sa...

Anno Nym igen, ang brott och statistik kolla här: Fördelning mellan könen:
2010 hade 73 kvinnor och 1 310 män begått våldsbrott och var inskrivna 1 oktober. Detta innebär att det var 5 procent som var kvinnor och cirka 95 procent män, av de våldsbrottsdömda.
2010 var 71 av de nyintagna kvinnor och 1 673 män. Alltså var 4 procent kvinnor och 96 procent män av de våldsbrottsdömda.
källa: kriminalvården http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Valdsbrott/

Anonym sa...

Hanna:
Har inte läst att Pär ström gnällt på att det är för mycket kvinnor i vården. Han brukar förespråka alla människors rätt till egna val, bla att välja yrke. det är jämställdhet.

Jo det är visst sant att kraven för kvinnor är lägre till polisutbildningen bl.a. avseende kondition och styrka. Sedan tas det int 50/50 tjejer killar trots att det var långt fler manliga sökande.

Jag har inte sagt något om statistiken om dömda. Men om brottsoffer i våldsbrott är män långt fler än kvinnor. alltså som man är det flerfallt större risk att drabbas av våld än om man är kvinna.

jag tog upp "slagen dam" eftersom den används i debatten utan att man berättar vad som verkligen står i den.

Har stor förståelse att feminströrelsen känner sig hotad av den välbehövliga kritiska granskning som den nu genomgår, något allt som är sunt i ett samhälle måste kunna tåla.

John

Anonym sa...

får backa om antagningskraven. verkar som de tagit bort de olika kraven som fanns då jag sökte polis för ett par år sen. de har sänkt kraven för alla. bra för dold kvotering dåligt för kvaliten på poliserna.

Catarina sa...

menar du att de sänkt antagningskraven för alla för att få in fler kvinnor i poliskåren? Menar du att man medvetet skulle sänka kvaliteten på polisen för att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män? Menar du att kvaliteten inom poliskåren blir sämre av fler kvinnor? Menar du att kvinnor (av födsel och ohejdad vana), trots högre betyg, inte klarar av att komma in på polishögskolan? Jag fattar faktiskt inte vad du är ute och fiskar efter nu. Jag är inte inläst på hur antagningskraven till polisen utformats och förändrats, men jag tycker dina argumentation verkar konstig. De som fattat besluten om antagningskraven har antagligen gjort det på välstuderade goda grunder. Ja, det här var till dig, Anonym.

Catarina sa...

nä, john såg jag att det var nu. Missade visst ett inlägg

Anonym sa...

Catarina verkligheten ser ut så här gällande Polisantagningen.

Tidigare, till alldeles nyligen hade man ett lägre fyskrav på tjejer än killar. Nu har man sänkt för alla till en liten bit under det krav tjejerna hade tidigare. Ja jag vill mena att man kvoterar in tjejer och utrikesfödda (de senare har om man inte ändrat det nyss också lättare svenskaprov).
Att man nu sänkte beror troligen på att det var olagligt att ha olika krav baserat på kön.

Kan konstatera att en övervägande majoritet av de sökande var män. ändå kom det in 50-50 män kvinnor.

Ja jag menar att om man sänker fyskraven för alla så sänker man den fysiska kvaliten på poliserna.

Så jag har inte sagt att tjejer bidrar till sämre kvalite inom polisen. kan dock konstatera att om man är fysiskt svag oavsett kön kan det leda till en ökad användning av vapen som tex pepparsprej, vilket det rapporteras om från polisen.

Fyskraven är ju till för att man ska kunna skydda sig själv, kollegorna och allmänheten. Jag vet inte om det blivit lättare i år?

Anonym sa...

http://www.polisen.se/sv/Bli-polis/Bli-polis/Statistik/

Här kan du se statistik. Polisutbildningen blev ju också anmäld för kvotering, och det är väl inte avgjort ännu. tycker själv att antagninsprocenten 50% 50% 50% 38% 38% knappast kan ha slumpat sig så, vad tror du?

John

Catarina sa...

Jag tänker så här, utan att vara insatt i det här alls, att man kanske kände att det fanns andra kvaliteter som man efterfrågade i högre grad än just den fysiska styrkan inom poliskåren. Poliser gör ju mycket annat än använder sina muskler. Som sagt, jag är inte alls bevandrad i det här, men så skulle jag kunna tro att det är. Till exempel hade polisen en bra annons tillsammans med Arbetsförmedlingen där man gick ut och sa att man hade nytta av människor med olika erfarenhet för det är en tillgång att kunna sätta sig in i olika människors situation. Det tycker jag ger en bra bild av varför jag tror att man ändrat kraven.

Anonym sa...

polisen har ju själv gått ut och sagt att man har uppdrag att öka andelen kvinnor i kåren. Man kan diskriminera pga av att man är en statlig myndighet och inte en skola. Det är ju förbjudet att vid lika meriter ge en plats till underrep kön, men det går och görs på polisskolan av ovan nämda skäl.

jag vill påstå att man måste ha de kvaiteter som du nämner och fysisk kapacitet, eftersom man riskerar att hamna i sådana situationer då prat inte hjälper. Om man inte orkar brotta ner så är det så att då åker pepparsprejen och batongen fram. Detta är något som man redan sett tecken på.

I slutänden får som vanligt medborgarna betala politikernas egosim att driva igenom ogenomtänkta beslut pga ideologi (dvs feminusm i detta fall)

Catarina sa...

Det finns mycket man kan säga om feminusm, men inte att den är ogenomtänkt. Framtiden får väl visa vad som kommer att hända med polisväsendet. Jag hävdar fortfarande att alla polisiära arbetsuppgifter inte kräver fysisk styrka och jag skulle gärna se att vi gick mot ett samhälle där andra egenskaper vägde tyngre.

Anonym sa...

det är tyvärr något naivt. samma med brandkår och ambulans. vi ska väl ha socialt kompetenta men klent byggda anställda där också. så dom inte orkar bära ut skadade?? jag vet inte heller varför tjejer skulle vara mer socialt kompetenta än killar? och i dessa yrken krävs båda egenskaper.
som du säkert vet så är de fysiska testerna en liten men viktig del i uttagningen till polis mfl (där tyvärr många tjejer och killar föll bort) dock var inte kraven övermänskliga och med fysisk träning kunde även tjejer klara de högre kraven. alla är överens om att man ställer krav på att studera för att få bra betyg, men inte att man ska träna sin fysik om man vill jobba inom ett tungt yrke.