tisdag 3 februari 2015

Ingen vill komma hit mitt i vintern och tigga

Genom tiderna har många krav på lokaler och aktiviteter ställts av politiker i alla läger; vi behöver fritidsgårdar, vi behöver äldreboenden, vi behöver fler förskoleplatser, vi behöver kanske bygga en ny skola, vi behöver fler lägenheter osv. Dessa krav ställs utifrån de behov som kan upptäckas i prognoser och utfall, men också utifrån politikernas bild av hur ett samhälle bör se ut. Det är nämligen någonting som politiker har gemensamt, oavsett om de är välavlönade och sköter sitt uppdrag på heltid eller om de gör ett stort sett ideellt arbete på sin fritid, de har en vision av ett drömsamhälle och de är villiga att kämpa för att nå dit.

Många av dessa lokaler kräver ekonomiska insatser som tas från de pengar som skattebetalarna, d v s alla vi som jobbar vitt i det här landet, är med och betalar in. Det är nämligen en vision som de flesta politiker är överens om, att vissa samhällsnyttiga funktioner ska finansieras gemensamt, den som har det sämre ställt ska inte stå utanför, det är verksamheter som är bra för alla. Sen kan meningarna gå isär om detta ska gälla all sjukvård, en viss typ av sjukvård, all barnomsorg, en viss typ av barnomsorg, all utbildning eller endast en begränsad del av utbildningen, kultur och ungdomsidrott t ex, där skiljer sig de politiska partiernas mening om hur mycket av detta som ska skattefinansieras.

I den politiska debatten ställs ofta den ena kostnaden mot den andra och inte sällan får en höra, att kostnaderna inte går att jämföra, att det är olika plånböcker och att det är som att jämföra äpplen och päron. Om jag t ex här skulle fundera över att en vattenledningsutbyggnad nu ligger 300 mnkr back mot planerna eller att en bro från Societetsparken till hamnen kostar skattebetalarna 63 mnkr medan vi inte har råd att vara med och finansiera ett palliativt kunskapscenter med inriktning på insatser för människor som har det verkligt svårt i livet med 108 000 kr, då skulle någon snabbt slå bort det med att det inte är jämförbart.

Men väldigt sällan när någon föreslår t ex ett nytt badhus för ett par hundra mnkr föreslås den människan bygga ett badhus hemma och bjuda hem allmänheten istället för att pungslå skattebetalarna på denna summa. Väldigt sällan uppmanas politiker låta gamla och sjuka bo hemma hos sig eller bidra med egna pengar till en vattenledningsutbyggnad. Jo, det är orimligt förstås, men jag måste ändå fundera då jag och min kamrat Christina Hamnö, efter att ha föreslagit att kommunen tillsammans med frivilliga krafter (EJ SKATTEFINANSIERADE) borde kunna hitta en lokal där de fattiga romska tiggarna skulle kunna få möjlighet att värma sig, kanske tvätta, få en bit mat och träffa och diskutera med medmänniskor, genast via olika kanaler får stoppat oss i halsen att dessa tiggare kan flytta hem till oss okunniga och nonchalanta politiker som inte bryr oss om folket (=skattebetalarna). Ingenstans föreslog vi att denna verksamhet skulle finansieras med skattemedel även om kommunen kanske kan vara behjälplig med en lokal, kanske kan den inte det, kanske är det kyrkan eller annan organisation som kan ställa upp med detta. Nu har jag t ex förstått att kyrkan söker en tolk för att kunna prata med tiggarna och det är bra, kan vi prata med dem kan vi också fråga vilken hjälp de vill ha, vi kan knyta kontakter och vi som har det lite bättre ställt (då menar jag inte er som har det så dåligt att ni tar varje chans att spotta på dem som har det ännu sämre) kanske kan hjälpa dessa människor att ta tag i, och förändra situationen i sitt hemland. De är inte här för att få uppehållstillstånd, lägenhet, utbildning och allt vad som verkar florera i människors tankar, de är här för att arbeta och ta med sig pengar hem till mycket fattiga familjer, fattigare än vad vi ens kan förstå. De vill inte tigga, de vill ha ett jobb. Och de är här för att situationen i deras eget hemland är så mycket värre än här. Vill ni att de ska få hjälp på plats i sitt hemland? Ja, men ta då chansen att lära känna dem och hjälp dem att organisera sig och stå upp för sina rättigheter i sina hemländer. engagera er politiskt, tryck på de politiska partier som ni sympatiserar med. De EU-pengar som t ex går till Rumänien för att förbättra romernas situation måste också komma fram och göra nytta. Gjorde de det, skulle ingen vilja komma hit mitt i vintern och tigga.

Michael Blum, Mikael Grann och Gun Svensson, tre aktade Norrtäljeprofiler, ställde en fråga i Norrtelje tidning till samtliga partier. Det skulle vara intressant om några andra partier besvarade deras fråga offentligt. Det skulle vara bra om fler stod upp mot de mörka krafter som vill ta över den här frågan, förvränga vår människosyn och och vår samhällssyn till att det finns människor som är olika mycket värda och att det är okej att sparka på varandra på samhällets botten. Det borde vi alla kunna ställa upp och ta avstånd från.

Inga kommentarer: