tisdag 8 november 2011

Vald till kongressombud

Ikväll har nordostkretsen i Vänsterpartiets storstockholmsdistrikt samlats för att välja ombud till kongressen i januari. Valdes gjorde undertecknad och Francisco Contreras, Österåker. Under kvällen diskuterades främst delat eller enskilt ledarskap och vem/vilka som är favoritkandidaterna. Efter att ha lyssnat till kamraterna tolkar jag det som att väldigt många ställer sig positiva till ett delat ledarskap, att detta skulle vara ett sätt att tänka nytt, men även ett sätt att komma ifrån personfixering och den press som vid enskilt ledarskap läggs på en person. Kandidaterna som främst förespråkades uppfattade jag som Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt.
Så, det finns kanske hopp om att kongressen ändrar partistyrelsens linje och förespråkar ett delat ledarskap. Själv tycker jag det skulle vara spännande.
en annan som bloggat om delat ledarskap i vänsterpartiet är Kristian Krassman (S).

Inga kommentarer: