torsdag 22 september 2011

Vad ska skolpsykologerna göra?

Läser i dagens Norrtelje tidning om bristen på skolpsykologer. "Sedan den 1 juli i år ger skollagen alla elever rätt till fullständig elevhälsovård. I den ska tillgång till skolpsykolog ingå. Psykologförbundet rekommenderar 500 elever per skolpsykolog." Jag gissar att det då är en heltidspsykolog psykologförbundet talar om. I Norrtälje kommun räknar man med att skolpsykologerna på grundskolenivå ansvarar för ca 1200 elever i var och på gymnasieskolan finns ingen psykolog alls. När jag idag besökte en närliggande kommun fick jag informationen att vissa skolor där hade heltidspsykologer medan andra valde att köpa in tjänster på ca 20%. Det var alltså väldigt olika på hur stor tillgången till skolpsykolog var beroende på vilken skolan barnen gick på. Jag undrade när t ex lärare och skolsköterskor vände sig till skolpsykologerna och när de remitterade till BUP. Ingen kunde svara på detta. Ingen visste egentligen vad man kunde vänta sig av skolpsykologerna eftersom det var så olika hur stor tillgången till dessa var.
Enligt skolpsykologerna som uttalar sig i lokaltidningen så ägnar de sin mesta tid åt utredningar för att inte komma efter med detta. De skulle vilja ha möjlighet att arbeta aktivt förebyggande i undervisningen, men det tror de inte att de kommer att få tid till även om det verkar som om de snart kommer att bli fullt bemannade, vilket de tidigare inte varit. De hoppas dock kunna arbeta lite med konsultationer och stödsamtal i framtiden.
En person på mötet i grannkommunen (politiker och chefstjänstemän från kommun och landsting) uttryckte att skolpsykologerna inte hade någon som helst funktion så länge de inte räckte till och därmed lika gärna kunde plockas bort. När jag själv var i kontakt med en skolkurator (ja, henne fick man också leta efter) blev jag hänvisad till BUP. Någon skolpsykolog visste jag inte fanns. Är det så att skolans personal hänvisar till BUP då de istället skulle ha kunnat tas om hand av en skolpsykolog om det funnits tillräckligt med såna? Eller hur gör de bedömningen?
Sveriges psykologförbund pekar på att det finns stora skillnader mellan kommunerna och att Skolinspektionen troligen skulle anse att kommunerna uppfyller kravet på tillgång till skolpsykolog trots det höga antalet elever per psykolog. Väntetiden för att få träffa en skolpsykolog är idag i snitt åtta veckor, en lång tid för ett barn eller en ungdom som mår dåligt.
Vilket mål har Norrtälje kommun för sin skolpsykologverksamhet? Hur många elever tycker vi är rimligt per psykolog och vilka uppgifter vill vi att psykologerna ska kunna utföra? I tidningen antyds att det nu inte finns full bemanning, har det ekonomiska eller politiska skäl eller har Tiohundra svårt att rekrytera även skolpsykologer? Jag har tidigare bloggat om bristen på bl a gynekologer och hudläkare.

Inga kommentarer: