fredag 30 september 2011

Angående styrskick och demokrati - inlägg från lokaltidningen 110930


Tisdagen den 20 september ger Barn och skolnämndens ordförande Göran Pettersson (M) genmäle på debattinlägg om en strävan mot en avgiftsfri skola som Kristian Krassman och Hanna Stymne Bratt (S) tidigare fått publicerade. Precis som när idéer och visioner kring Norrtälje kommuns skolor lyfts via interpellationer och motioner i kommunfullmäktige, gömmer sig Pettersson (M) bakom parollen om att alla är överens i nämnden.Det finns för- och nackdelar med konsensuspolitiken. Fördelen är när långsiktiga beslut fattas, att de inte rivs upp och ändras om vid nästa maktskifte. Nackdelen är att det är endast ordförande som bestämmer vad det ska råda konsensus om. Initiativ som kommer via fullmäktige och debattsidan i lokaltidningen är ingenting som lyfts till konsensus utan avfärdas istället som störande i nämndens arbete.För oss som arbetar i politisk opposition är det däremot det verktyg att synliggöra, marknadsföra och försöka förverkliga våra visioner, som erbjuds. Vi går precis den väg som systemet tillåter och rekommenderar. Vi ger röst åt de människor som inte röstat på Moderaterna eller något av de andra borgerliga partierna som styr Norrtälje idag. Vi för talan om de idéer som bärs av de människor som röstat på något parti i den politiska oppositionen, för det är det de förväntar sig av oss som representanter för deras röst.I Vänsterpartiet tycker vi att det är underbart att få verka i en representativ demokrati som ger var och en frihet att uttrycka sina åsikter och visioner och via det politiska systemet försöka förverkliga dem, försöka förändra ett samhälle som vi tror skulle kunna bli bättre. Samförstånd är gott, men utan kritiskt tänkande och annorlunda idéer står vi bara still och stampar.Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: