måndag 1 maj 2017

Första maj 2017 - Medborgarplatsen

Idag publicerar jag mitt textunderlag till mitt tal vid Medborgarplatsen i Stockholm, exakt fem minuter långt, därav möjligtvis lite osammanhängande ibland då jag fick stryka en del. Skriv gärna en kommentar om ni har fler frågor, bjud ut mig till partiföreningarna så berättar jag mer om vad vi i Vänsterpartiet, Stockholms läns landsting, arbetar med politiskt.
Kamrater, mötesdeltagare


Och Alla som inte är starka, friska, rika, bor centralt och kan ta för sig själva i Stockholms läns sjukvårdsdjungel, det är vår tur nu.


Stockholms läns landsting har varit utsatt för den moderatledda Alliansens ideologiska experimenterande i över tio år. Trots att det blir allt tydligare att vårdvalssystemet är dyrt och att vården blir ojämnt fördelad så vägrar Alliansen att ifrågasätta det. Idag finns det mer vård där människor är friska än där de med störst ohälsa bor. Idag försvinner skattepengar till privata fickor, det fuskas med redovisningar och ibland ges helt enkelt annan vård än den nödvändiga för att entreprenören ska få ut mer pengar. Det är ett vårdvalssystem på vårdföretagens villkor där vårdföretagen väljer var de ska etablera sig och vilka patienter de vill ha. Men det är vår tur nu.
Catarina Wahlgrens foto.
Med Vänsterpartiet får primärvården ett geografiskt områdesansvar och insatser görs för att mottagningar finns där behoven är som störst. Vänsterpartiet vill öka tillgängligheten med en mammografibuss som kan flytta sig runt i länet, en mobil ungdomsmottagning sommartid och ett mobilt geriatriskt team som kan rycka ut när någon äldre har ramlat. I stället för att det blir ambulans till akuten. Vi vill öppna fler familjecentraler och utöka arbetet med den sk Rinkebymodellen där familjerna får fler hembesök av BVC och kommunens socialtjänst tillsammans. Vi tror att samarbete, inte konkurrens, kommer att gynna medborgarna och patienterna. Vi vill lyfta Norrtäljemodellen som ett bra exempel. Ett integrerat samarbete mellan landstinget och Norrtälje kommun kring sjukvård och omsorg. Stora framgångar med nöjda patienter, brukare och personal har gjorts bl a inom hemtjänst/hemsjukvård, psykiatri och Familjens hus. Vänsterpartiet skulle till en början vilja se ett liknande projekt i Nynäshamn.


Den borgerliga politiken har lett till en sjukvård i kris som vi idag ser i form av hundratals stängda vårdplatser och inställda operationer. Ett antal tillfällen har rått stabsläge på akutmottagningar. Vi bygger det nyaste modernaste sjukhuset, men vi kan inte fylla det med personal. Enkelrum blir dubbelrum för de svårast sjuka barnen. På detta moderna, specialiserade sjukhus borde ju kompetent personal stå i kö för att få arbeta. Idag har vi svårt att både behålla och rekrytera personal. Bakom detta ligger en ohållbar arbetsmiljö. Med nuvarande arbetsbelastning riskerar dagens sjukvårdspersonal bli morgondagens patienter. Vårdarbetare, patienter och anhöriga har nu engagerat sig för att kräva att alla stängda vårdplatser öppnas snarast. Den nionde maj kl.17.30 manifesterar de utanför landstingshuset under parollen ”Vi orkar inte en sommar till”.


Vänsterpartiet föreslår en kraftig satsning på personalen med bl a mer personalinflytande och sex timmars arbetsdag på akutmottagningarna. Det är vår tur nu.


När sjukvården brister drabbas kvinnor i trippel bemärkelse; som patienter, som anhörigvårdare och som anställda. Kvinnor tar huvudansvaret när en anhörig skickas hem för tidigt, majoriteten av de som arbetar i vården är kvinnor; och när resurserna tryter är det ofta vård för kvinnor som drabbas. T ex nu senast Kris och traumaenheten som inte längre får ta emot de 200 traumatiserade kvinnor som de behandlar varje år. Vi vill att behoven ska styra utbudet. Alliansen lägger ner verksamhet när det inte finns någon alternativ vård för patienterna.


Vänsterpartiet vägrar att ta bort vård som behövs för att de som behöver den är för svaga för att skrika. Då skriker vi åt dem. DET ÄR VÅR TUR NU!


 


Vi lever i ett segregerat län med stora hälsoklyftor och skillnader i livslängd. Som landstingspolitiker ansvarar vi för sjukvård och kollektivtrafik och har stora möjligheter att påverka dessa ojämlikheter med en annan politik. På det viset kan landstingsvalet ses som det viktigaste valet i Stockholms län nästa år. Det är en stor utmaning att ersätta den nuvarande borgerliga politiken med en hållbar, jämställd, jämlik politik för hela länet. Vänsterpartiet är som landstingets enda tydliga oppositionsparti redo att anta den utmaningen. Det är vår tur nu.


 

Inga kommentarer: