måndag 4 maj 2015

Kommundirektören får gå

En av direktörerna är nu petad. Tror inte att det har något direkt samband med mitt förstamajtal eller den "demokratiföreläsning" som han kuskat runt och dragit för samtliga förtroendevalda i Norrtälje kommun (samt en del stackare från landstinget). Ja, den föreläsning som jag tidigare skrivit om där politiker bara får tala till chefer som bara får tala till medarbetare som utför åt medborgare som kan vända sig till politiker för att klaga så kan politikerna tala till cheferna osv. En hopplös modell av envägskommunikation som endast verkade ha som syfte att tysta anställda och se till att politiker inte på något vis tog chansen att ta kontakt med anställda, eller medborgare för den delen. En modell som byggde på att medarbetare inte kunde vara politiker eller att medborgare faktiskt kunde vara medarbetare.

Utan att veta vem som beställt den föreläsningen så hoppas vi nu att detta tråkiga, enkelriktade kommunikationsförfarande är ett minne blott.

Direktören  blev entledigad för att det inte fanns något förtroende mellan honom och politiken. Det verkade ömsesidigt. Trots att han själv föreläst om att en chef bara måste utföra vad politiken beslutar. Så hade han tydligen svårigheter med just detta. Det fungerar inte om vi vill ha en effektiv kommunapparat där våra pengar används på bästa sätt. Nu kommer pengarna att användas till något så tokigt som att betala denne man för att inte göra någonting i ett år. Så ser avtalen ut. Inget konstigt i det. Hoppas bara att det blir ett restriktivt avtal med nästa kommundirektör. Hoppas att det blir en som med glädje utför sitt jobb och inspirerar andra. Hoppas vi alla får vara delaktiga i rekryteringsprocessen, mer eller mindre. Hoppas det blir någon som inte nödvändigtvis går i kostym, någon med fart och fläkt, men ändå stabil och säker. Hoppas det blir någon som uppmuntrar samtal åt alla håll och kanter.

Inga kommentarer: