tisdag 6 maj 2014

Nattarbetstidsmåttet i tiohundra AB

Interpellation om veckoarbetstiden förr nattarbetare.

Mitt inlägg i talarstolen.

Jag har ställt några frågor till Anna starbrink kring hur hon ser på det faktum att personal i det kommun och landstingsägda bolaget tiohundra AB får måste arbeta två timmar längre per natt utan mer betalt. Jag tackar för svaret.
Inom SLL infördes Under den tidigare rödgröna majoriteten ett kortare arbetstidsmått för nattarbetare. Detta bl a för att se till personalens långsiktiga hälsa. En god hälsa hos personalen minskar sjukskrivningarna och förenklar rekrytering av personal. Nattarbete inom vården är ett mycket tungt arbete.
När Tiohundraprojektet sattes i sjön 2006 och personal från kommun och landsting med olika nattarbetsmått skulle samlas under samma arbetsgivare uppstod huvudbry, men politiker och tjänstemän som drev på projektet insåg vikten av en positiv inställning hos personalen. Vill vi bedriva banbrytande och modig utveckling av vård och omsorg är det viktigt att vi har personalen med oss. Därför beslutades att all personal skulle arbeta efter det kortare nattarbetstidsmått som fanns i SLL.
Idag har den politiska samsynen kring utvecklingen av sjukvård och omsorg i norrtälje kommun försvunnit och det förtroende och den positiva syn på projektet som fanns hos befolkningen har drastiskt sjunkit. Det finns säkert flera olika anledningar till det. Idag finns det tre olika nattarbetstidsmått inom tiohundra AB. Riskanalyser som Bolaget gjort kring förändringen av nattarbetstidsmåttet som dessutom kommer tillsammans med ett varsel om 22 tjänster inom omsorgen visar på risk för sämre hälsa hos personalen och även risk för brister i patientsäkerhet. Anna starbrink tycker att det är angeläget att arbetsgivaren genom dialog med medarbetarna skapar förståelse för förändringen. Det låter fint, men det är nog svårt då besparingarna är en följd av underfinansiering från två huvudmän som ständigt slår sig för bröstet för sin goda ekonomi. Det här handlar om människor, oftast kvinnor, som arbetar i ett tungt arbete med ständig konkurrens och besparingar och som antagligen väldigt sällan har anledning att slå sig på bröstet för sin goda ekonomi. Nu tvingas de välja mellan ännu sämre ekonomi eller längre arbetspass och ev sämre hälsa. Allt i valfrihetens goda anda.


Vår uppfattning är att om vi tror på en ökad samverkan mellan kommuner och landsting rent allmänt, vilket är nödvändigt för att kunna ge stora delar av vår befolkning det bästa möjliga bemötandet och omhändertagandet, så måste vi våga prova nya vägar att driva utvecklingen framåt. Tiohundraarbetet är fortfarande, efter snart ett decennium, ett projekt, och vi har stora möjligheter att visa på en god organisation med goda arbetsvillkor för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov. I ett annat ärende här idag kommer vi att se att dessa försämringar för personal och brukare till stor del beror på att verksamheten under hela projekttiden varit kraftigt underfinansierad. Projektet hade från start ett sparbeting på 20-25 Mkr i engångsbesparing, men det har blivit en stående summa under åren och både personal och medborgare drabbas i slutändan. En inbillad besparing/lägre kostnad för sjukvård/omsorg i norrtälje kommun riskerar nu istället bli kostsamt då sjukskrivningar ökar, rekryteringar försvåras, utveckling stagnerar och patientsäkerheten riskerar brista.

Inga kommentarer: