tisdag 6 maj 2014

Ang tillskott av pengar till sjukvård och omsorg i norrtälje

Här följer textunderlaget till det inlägg jag skulle ha gjort i ärendet om jag inte varit tvungen att ila för att hinna hämta barn i förskolan.

När Tiohundraprojektet startades 2006 gjordes detta med ett sparbeting på 20-25 miljoner kronor. Detta var ett besparingskrav till följd av den årsredovisning som skedde efter det borgerliga styret 2002. Det var ett engångsbelopp, men trots detta ett hårt slag mot en ansträngd verksamhet.
Med facit i hand visar det nu sig att verksamheten i norrtälje kommun, helt omedvetet (?) gjort regelbundna besparingar av större karaktär varje år i snart ett decennium. Varje år har verksamheten tvingats spara och skära ner för att klara budgeten. Ändå har det ofta blivit röda siffror, tillskott av pengar från respektive huvudman i efterskott, men ingen tillräcklig uppräkning av tilldelningen. Det är ett underverk att detta till trots, utveckling av god vård och nytänk har skett. Kanske mycket till följd av den positiva ingång projektet ändå hade med en bred politisk samsyn, ett stort engagemang hos personalen och stora förhoppningar hos befolkningen.
Nu kommer en uppräkning, sent omsider, efter en analys som visar det vi i norrtälje visste redan för 20 år sedan; att Norrtälje kommun har en jämförelsevis ålderstigen befolkning samt en svag socioekonomisk ställning i länet. Hur lyckades man bortse från detta i ett decennium? Hur lyckades man dölja det faktum att norrtälje kommuns befolkning ersattes med 1300 kr/person mindre än övriga länsinvånare?
1300 kronor per år och invånare. Cirka 56000 invånare. I mina beräkningar ger det 72,8 Mkr, d V S ungefär det dubbla som det tillskott LF idag beviljar. Säkert har jag missat något, men jag vill ändå förhöra mig om hur detta belopp fastställts, är det tillräckligt eller kommer vi att fortsätta dras med dessa tillskott i efterskott?
Ett decennium är lång tid för ett projekt, särskilt för ett projekt som idag inte drivs som ett projekt i utvecklingssyfte, utan mer och mer likriktas med övriga verksamheter i Stockholms läns landsting. Vänsterpartiet vill se en långsiktig tanke på hur tiohundraarbetet ska kunna få en permanent status för att kunna fortsätta sitt utvecklingsarbete av anpassad vård och omsorg för den medborgargrupp man servar.
Därför Yrkar vi bifall till miljöpartiets förslag till beslut

Inga kommentarer: