tisdag 20 mars 2012

Ett propagandainlägg eller en fråga - hm, frågan kvarstår

Min tanke var att ställa en fråga till finanslandstingsrådet torbjörn rosdahl med anledning av det sent inställda styrgruppsmötet om tiohundras framtid. Fick dock ett förvirringsanfall i talarstolen och märkte att 3x1 minut är löjligt lite tid att brodera ut sina tankar på. Hur som helst låter jag det tänkta innehållet i frågedebatten samt mina funderingar i övrigt få plats i denna blogg.

Frågan löd: ställdes mötet angående tiohundras framtid den 19 mars in p g à att ni i alliansen inte är överens om tiohundras framtid?

Det kändes som en relevant fråga då folkpartiet på förra styrgruppsmötet delade ut ett helt eget förslag på bordet. Ett förslag som jag förstått stöds av miljöpartiet i Norrtälje, men vilka fler.

Det är viktigt att vi når ett brett samförstånd i frågan om tiohundras framtid och på så vis är det väl bra att inget hastas fram. Det var dock mycket svårt att hitta en tid och plats för det möte som nu blev inställt då de flesta kunde komma. Det innebär att det finns en överhängande risk att många inte kan delta när förslaget väl presenteras. Inga handlingar är utskickade och många blir oroliga över vilka diskussioner som pågår och var de pågår. Besluten om tiohundras framtid kommer ju fortfarande att tas i juni och då vill vi alla ha hunnit tänkt till och tagit ställning. Varför jag lyfter den här frågan i fullmäktige är för att det är ett världsunikt projekt som finns inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Medan experimentet vårdval får blandade betyg och innehåller vinnare och förlorare så har många win/winkoncept med vetenskaplig evidens skapats inom samverkansprojektet tiohundra. Tiohundra   visar att lokalt anpassade lösningar kan bidra till likvärdig vård för alla till skillnad mot en likriktad vårdvalsreform där allt ska se likadant ut över hela länet.


Jag är ganska van vid att människor skruvar på sig och suckar när jag tar ordet för att de vet att nu kommer hon som ska prata om Norrtälje igen. Ja, jag önskar att bodde på Södermalm och ändå stod här och lyfte den här frågan, men förmodligen hade jag då inte fått förmånen att på samma ingående sätt få inblick i detta projekt. 

Vi kan alla här ta åt oss äran för att landstinget varit med och gjort det här projektet möjligt. Vi har också alla ett ansvar för att de framgångar som nåtts inom ramen för projektet inte går om intet. Ett av de största hoten mot de evidensbaserade framgångar som nåtts är enligt mig vårdvalet och den likriktning av vården som sker inom landstinget. Länet och förutsättningarna för de som lever här ser väldigt olika ut, då måste även lösningarna kunna göra det. Min uppmaning till er som är förtroendevalda här i fullmäktige är; sätt er in i vad Tiohundra är och vad det inneburit för människor i norra länsdelarna. Läs gärna populärupplagan av den vetenskapliga utvärderingen och luta er på den när ni fattar beslutet. Trender och ideologier står sällan på vetenskaplig grund.

Inga kommentarer: