onsdag 12 oktober 2011

Dyrt och luddigt - och effektivt dödande av kreativitet

Förra gången den kommunale tjänstemannen besökte föräldrarmötet på förskolan Blåklinten var han engagerad och glad att få berätta om den nya arkitektritade förskolan som tagits fram i ett nära samarbete med rektor och personal under ett antal år. Den här gången fick han klä skott för den moderata kommunledningens hastiga tillbakadragande av förslaget i juni och presentera en tillfällig och dyr paviljonglösning, på en 3-5, högst 10årig period. Vad än den slutliga förskolelösningen kan tänkas bli, så blir det ändå paviljonger en tid eftersom den nuvarande förskolan ska utrymmas i sommar och ingen ny hinner stå färdig tills dess. Beslut om en paviljonglösning i upp till 5 år kan tas på tjänstemannanivå, det behöver inte ens upp till fullmäktige för diskussion...

En av anledningarna till att hyresvärden till den nuvarande förskolan Blåklinten, det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder, inte ombads att rusta upp den nedgågna byggnaden var att kommunen ville kliva ur hyrda lokaler och bygga eget. En av de ev framtida lösningar som nu diskuteras är att förskolan efter paviljongtiden flyttar tillbaka som hyresgäster hos Roslagsbostäder på samma tomt, fast då i bottenvåningen av ett av två höghus som planeras byggas på platsen. Tydligen har Moderaterna ändrat sig angående att flytta kärnverksamheter till egna lokaler eller så är de bara luddiga som vanligt.

Ett annat framtidsalternativ som tjänstemannen gärna pratade sig varm för var att det faktiskt skulle bli precis den förskola som planerats fram från början, nu när kostnadsläget förändrats, men eftersom det nu kommer att fördröjas kommer det ändå att bli en paviljonglösning under tiden. En dyr paviljonglösning. Vi ska minnas att förslaget som gått igenom alla remissinstanser drogs ut från kommunfullmäktiges sammanträde i juni för att det ansågs bli för dyrt, 38 miljoner kronor.

Givetvis beror det på hur man prioriterar. Förskolans nuvarande lokaler har varit undermåliga i många år, en ny lösning är akut, ändå försenas och fördyras bygget. Däremot verkar det lätt att snabbt få igenom ett förslag om ett helt nytt badhus som ingen tidigare hört talas om för 140 miljoner kronor, så att det kan stå färdigt redan nästa vinter. Jag har ingenting emot ett nytt badhus, det behövs, men om det är lika akut som nya lokaler för barnen i Vigelsjö, det tvivlar jag på.

Det tråkigaste är givetvis att personalen arbetat med detta projekt i flera år och såg fram emot att få flytta in i de nya lokalerna som de själva haft inflytande över. Eventuellt kommer de i framtiden (de som är kvar då) att få flytta in i just de lokalerna, eventuellt blir det något helt annat och det arbete och engagemang (och pengar) som lagts ned på medinflytande och kreativitet känns bortkastade. "Men det har varit himla roligt att arbeta med det här tillsammans, vi har nog besökt ett tiotal förskolor runt om i landet för inspiration", säger tjänstemannen. Paviljongerna är ju bara en tillfällig lösning.

NEJ, paviljonger må vara en tillfällig lösning för tjänstemän, politiker, förskolepersonal och t o m föräldrar, men för det barn som går på förskolan idag är paviljongerna ingen tillfällig lösning. Det barn som är ett år i dag eller nästa år när paviljongerna invigs, hinner förverka sin dagistid innan den nya förskolan står klar om vi ponerar att paviljongerna används i 5 år. Vi ska också ha i åtanke att alla de arrangemang som staket, gård, parkeringar o dyl som måste iordningställas runt paviljongerna blir "billigare" ju längre man använder dem. För barnen är paviljonger en permanent lösning.

Dyrt, luddiga baktankar (kanske föräldrar och personal får annat fokus än tillagningskök nu) och ett effektivt dödande av initiativkraft och kreativitet. Mitt förslag är att det ursprungliga förslaget, som ju redan gått igenom alla remissinstanser, läggs på bordet på nästa fullmäktige (nu med nytt kostnadsläge på marknaden) och klubbas igenom. Kom igen Kjelle, visa lite handlingskraft även när det gäller barnen i Vigelsjö!

Inga kommentarer: