fredag 24 februari 2017

Vården ska finnas där behoven finns - om vårdval BUMM

Den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting vill gärna att all vård ska bedrivas i vårdval och privat. Deras högsta önskan är att privatisera ännu ett akutsjukhus i Stockholm så snart som möjligt. De tror att de löser alla problem med personalbrist, arbetsmiljö och stängda vårdplatser. De tror också att marknaden bäst ser till att den med störst behov också får bäst tillgång till vård. Märkligt. Vårdval innebär ju inte bara att patienten fritt får välja var den vill söka vård utan, vad som egentligen har större påverkan på vårdutbudet, att företagen själva får välja var de vill etablera sin verksamhet.


Under förra året ville man t ex gå igång med Vårdval BUMM (Barn och ungdomsläkarmottagningar). Det hela försenades då organisationen inte var förberedd för detta. På senaste HSN (Hälso och sjukvårdsnämnd) förlängdes så avtalen med Sachska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus (KS) som driver 11 av dryga 30 BUMMar i Stockholms län. Det är menat att vara en kort förlängning under tiden som organisationen förbereds för vårdval.


I ärendet framgår bl a att de 8 BUMMar som KS driver ska ses över och reduceras till 4. Det kan vara bra, ibland är det bra att koncentrera resurserna för att få bättre tillgänglighet och kompetens.


Bara ett par dagar innan nämndens sammanträde så hörs på Facebook att en av de BUMMar som ska läggas ned är den i Järva. Det känns, utan att gå in närmare i ärendet, som ett väldigt dåligt förslag. Behovet av samhällets stöd tillgänglighet är viktigt i områden som Järva med stor ohälsa, låg utbildningsnivå mm. När samhällets service koncentreras till färre enheter bör de förläggas där behoven är som störst.


När vi ställer frågan på HSN, om Järva är en av de mottagningar som kommer att försvinna, kan ingen svara. En tjänsteman SMSar desperat med KS, men kan inte ge annat svar än att det är KS som gör utredningen och beslutar vilka mottagningar som blir kvar. Hela oppositionen ställer sig bakom ett krav på återremiss tills vi får veta hur det ser ut med vilka mottagningar som ska läggas ned och på vilka grunder. En liten stund känns det som att även den styrande minoriteten med moderater, liberaler, kristdemokrater och centerpartister tänker ställa sig bakom återremissyrkandet, men när tjänstekvinnan säger att det blir stressigt och tidsbrist om ärendet inte beslutas genast, så struntar de i att ta reda på mer och klubbar igenom beslutet med ordförandes utslagsröst.


De sjukhusdrivna BUMMarna i länet har nu ett förlängt avtal till årsskiftet. Under den tiden kommer KS 8 mottagningar:
 • Bromma
 • Huddinge Centrum
 • Jakobsberg
 • Järva
 • Liljeholmen
 • Märsta
 • Solna Centrum
 • Sollentuna


 • att bli 4. Vi i Vänsterpartiet kommer att bevaka denna fråga och arbeta för att vården förläggs där de största behoven finns. Helst hade vi givetvis sett ett längre avtal och inget ytterligare kostnadsdrivande vårdval.

  Inga kommentarer: