måndag 19 december 2016

om badhus och simundervisning

På kvällens kommunfullmäktige ställde Liberalerna en interpellation om privata och ideella organisationers rätt att bedriva simundervisning i vårt kommunala badhus. Jag är inte helt på det klara om fallet var att de inte fick vara i badhuset med sin simundervisning alls eller att de tyckte att hyran var för hög (jag har hört lite olika uppgifter). Hur som helst så förklarade den centerpartistiske ordföranden i Kultur och fritidsnämnden att kommunen har en väl utbyggd och tillräcklig simundervisning och att inga privata alternativ är önskvärda, de är inte heller möjliga med den policy som Kultur och fritidsnämnden har idag. Den centerpartistiske ordföranden lyfte också den skräck han uppenbarligen bär på att badhuset ska behöva stänga för allmänheten för att t ex simundervisning ska kunna pågå. Det var ju samma argument som han anförde när jag ifrågasatte de fyrdubblade avgifterna som Norrtälje simklubb nu får betala för hyra av simbanor för vissa verksamheter i klubben. Liberalerna kontrade med att är det något ett badhus kan vara avstängt för allmänheten för, så är det just simundervisning, och syftet med interpellationen var att få en utökad simundervisning som skulle kunna komma fler till del. Liberalerna hänvisade till Fyrishov i Uppsala som har all simundervisning privat och med detta menar de att simundervisningen sker helt utan kostnad.

I Vänsterpartiet är vi överens med Liberalerna om att simundervisning skulle kunna komma fler till del. Vi tycker att det är ytterst viktigt att alla i en skärgårdskommun får lära sig att simma. Vår linje i detta är att kommunen bör erbjuda alla gratis simundervisning. Det skulle visserligen inte ske helt utan kostnad för kommunen, som i Uppsala. Saken är väl den att det inte sker helt utan kostnad i Uppsala heller, det är bara den skillnaden att det där blir de enskilda familjerna som får betala. I Vänsterpartiet vill vi att simundervisningen ska vara helt utan kostnad för familjerna. Så viktigt tycker vi att det är.

När jag växte upp i Norrtälje kommun fick alla fastboende barn i kommunen gratis simundervisning. Vi gick alla på den, även de som kanske bara doppade sig någon gång i det kalla vattnet. Idag är simundervisningen utomhus på somrarna sedan flera år privatiserad och den är inte billig. Du betalar närmare tusen kronor för en vecka och till detta kommer märkesköp i mängder. Den familj som då har flera barn och dessutom är osäker på om de verkligen är så förtjusta i att bada anmäler dem knappast till denna simskola. Betalar du så mycket pengar vill du vara säker på att ditt barn också doppar sig. De barn som allra mest behöver simskolan är alltså inte de barn som kommer att delta i den.

Om kommunen väljer att själva arrangera simskolor utomhus och inomhus i det nya fina badhuset samt i de andra badhusen i kommunen eller om de väljer att anlita privata eller ideella organisationer torde vara tämligen ointressant för den som ska lära sig att simma. Det kan vara bra att det finns flera olika metoder (för det gör det) som tilltalar olika personer. Det kan vara bra att simskolorna vänder sig till olika åldersgrupper osv. Det viktiga för oss i Vänsterpartiet är att det är utan kostnad, eller till en väldigt låg kostnad, för familjerna. Det viktiga är att simundervisningen når alla.

Inga kommentarer: