måndag 22 februari 2016

Röriga roddiga svar från styret ger inte fler män i förskolan

Idag har det varit kommunfullmäktige och vi i Vänsterpartiet har fått fyra stycken motioner besvarade. Ja, och de kallas just besvarade. Det var väldigt otydligt vad Styret egentligen tyckte om motionerna. De skriftliga svaren var luddiga och stämde inte riktigt överens om vad som sades från talarstolen där, i åtminstone de första tre motionerna, svaren kändes som mer positivt inställda. Moderaterna, med sina två oppositionsråd, var mer tydliga och yrkade avslag på alla våra motioner med emfas.
De tre första motionerna handlade i stort om tillgänglighet och säkerhet för de som önskar ta sig runt självständigt i vår kommun med t ex buss eller cykel. Där hänvisade Styret till SL, Trafikverket, cykelplaner, riktlinjer antagna år 2000 mm. Oklart om de tyckte att det var viktigt att barn och unga kan ta sig till Sportcentrum, Bandyplan, Badhuset mm på egen hand utan risk för livet. Oklart om de vill prioritera att människor med skolbarn kan bosätta sig på landsbygden och låta sina barn ta bussen till skolan. Oklart om de tycker att det ska gå att ta sig fram utan bil även när det har snöat. Det enda som var tydligt var att Moderaterna inte tyckte att detta var viktigt. Förresten hade de ju byggt EN cykelväg mellan Görla och Kvisthamra under förra mandatperioden. Antagligen Sveriges i särklass största miljöinsats...
Den fjärde motionen ville att kommunen ska verka aktivt för att rekrytera fler män till förskolan, såväl då det gäller att anställa fler manliga förskollärare som när det gäller att locka personer till de förskollärarutbildningar vi ger i kommunen. Styret hänvisar lite flummigt till Likabehandlingsplanen och menar att visst är det bra med fler män i förskolan, men vi ska inte AKTIVT försöka rekrytera dem. Antalet män på förskollärarutbildningen idag är inte många, möjligtvis något fler än för några år sedan, men inte många. Utmaningarna är både att få dem att gå klart utbildningen samt att stanna kvar i yrket. Det kommer inte att gå av sig självt, det krävs AKTIVA insatser. Moderaterna yrkar avslag på vår motion och menar att här är vi helt fel ute. Kvinnor kan lära ut jämställdhet lika bra som män och det viktiga är att öht få tag på förskollärare till våra förskolor nu, professionalitet är viktigare än kön. Självklart är professionalitet viktigt, det är därför vi också vill locka fler till förskollärarutbildningen, men där får vi bara svaret att information om detta finns på kommunens hemsida. Känns inte särskilt ambitiöst. Stöd fick vi från Liberalerna som tyckte att detta var ett viktigt arbete och som måste utföras aktivt. "Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör", förklarar Lennart Rohdin (L). Han har själv tidigare lagt en liknande motion i riksdagen, förklarar han.
En som inte i talarstolen påminner om att han lagt en liknande motion, faktiskt i Norrtälje kommunfullmäktige, 2013 (ungefär då vi ursprungligen lade vår motion), är socialdemokraternas Kristian Krassman.  Han bloggar om denna motion på Norrtelje tidning och får i kommentarsfältet medhåll från nuvarande styrkollega Gunnar Kjelldahl (C). Det är ju märkligt att dessa två då inte kan stödja en motion om att aktivt rekrytera fler män till våra förskolor i Norrtälje kommun. Särskilt eftersom motionen som Krassman (S) då lade, BIFÖLLS av dåvarande borgerliga styre med stark dominans av Moderaterna. Jo, samma Moderater som tycker att förslaget, när det nu kommer från Vänsterpartiet, är förkastligt.
Mycket är förkastligt faktiskt. Det är förkastligt att ha två Moderater som är betalda för att företräda oppositionen som vi själva också tillhör. Det är förkastligt med ett styre av Socialdemokrater, Miljöpartister och Centerpartister som inte kan bifalla motioner som de säger sig tycka är bra i talarstolen. Det är ännu mer förkastligt med moderater som yrkar avslag på alla förslag från Vänsterpartiet, oavsett vad de handlar om. Det är löjligt faktiskt. Liberalerna har åtminstone förstånd att yrka bifall till en bra motion, oavsett var den kommer från. Precis som vi i Vänsterpartiet med glädje yrkar bifall till moderaternas motion om att HBTQ-certifiera kommunens verksamheter.

Inga kommentarer: