tisdag 17 mars 2015

Dricka sprit och hålla käften - apropå en gammal slagdänga med De lyckliga kompisarna och kanske kommunens nya personalpolicy


För inte alltför länge sedan diskuterades kommunens alkoholpolicy av politikerna. Det höjdes röster om att alkohol över huvud taget inte skulle bekostas av skattemedel och jag var säkert en av dem som var inne på den linjen. Att ändå tillåta att alkohol betalades av skattebetalarna försvarades med att den som arbetat länge i organisationen väl måste kunna bjudas på ett glas vin till sin avtackningsmiddag. Ja, det kan en ju tycka, och så ser en 57-åriga Margareta som slitit i skolköket sen tjugoårsåldern, uppklädd och fin då hon ska få äta middag med kommunalrådet och få en guldklocka, ska hon inte få bli bjuden på ett glas vin på slottet? Är hon inte värd det? Och så sa vi ja till det.

Nu funderar en ju. När en läser i Norrtelje tidning om spritfester på skattebetalarnas bekostnad. Men, visst, både IT-chefen och Näringslivschefen har ju brutit mot den policy som politikerna antog, de har ju faktiskt köpt för mycket sprit och bjudit på på vår bekostnad. Det som upprör är ju att de antingen inte vet om eller att de fullkomligt struntar i de direktiv som politikerna har satt upp för handskande med invånarnas gemensamma pengar. Och ingen av de anställda som bjöds på spriten verkar heller ha koll på vilken policy kommunen har. Det är riktigt illa och där tycker jag att vi bara kan belasta kommundirektör Per Nordenstam.

Kommundirektören har ju varit ute och föreläst för alla nämnder om hur politiker ska uppföra sig och hur anställda ska uppföra sig och inte sätta sig upp mot politiska beslut. Jag har ju tidigare bloggat om detta och där tagit ställning för anställdas rätt att opponera sig mot politiska beslut som slår fel, men en politiskt antagen policy i enighet är väl något som varje chef och anställd har att förhålla sig till och som det tydligt bör informeras om redan vid anställning? Hur sen någon över huvud taget kan få för sig att det är acceptabelt att dricka på arbetstid är obegripligt.

Hur skulle det se ut om vi i förskolan köpte in sprit på kommunens bekostnad till våra planeringsmöten? Eller är det skillnad på folk och folk, anställda och anställda, män och kvinnor kanske? 

Kommunen ska ta hand om sina anställda, vi ska uppmuntra dem och ge dem goda arbetsvillkor. Kommunen ska också vara en god, nykter och frisk organisation. Det här kan tyckas vara en skitsak, men policydokument är inga hyllvärmare, de ska vara vägledande för inriktning och "anda" och prägla hela organisationen. Annars är det tecken på stora brister.

Inga kommentarer: