tisdag 19 februari 2013

Vad menas med attraktiv?

På gårdagens kommunfullmäktige fick vi anledning att diskutera innebörden av ordet attraktiv. Diskussionen började då vi debatterade försäljningen av en bit mark på Nordrona, som ska ge plats för ett ytterligare handelsområde i anslutning till Norrtälje stad. I den borgerliga visionen är detta uppenbarligen sammankopplat med attraktion. Ytterligare möjligheter att konsumera och göra av med pengar kommer att locka hit människor, såväl nya invånare som handelsturister och ökad köprush på hemmaplan hos oss som redan bor här.

I Norrtälje stads utvecklingsplan från 2004 uttrycks också att attraktiva städer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att locka invånare, företag och turister.

I Vänsterpartiet och miljöpartiet ifrågasätter vi uppförande av fler köplador i fler handelsområden. Personligen tycker jag varken att köplador och handelsområden är attraktiva eller att ett samhälle byggt på oändlig konsumtion är det. Jag kan inte se att det finns någon som helst attraktion i fler stora asfalterade ytor och handelsområden som ekar tomma när de inte i desperat konkurrens kör clowner och hoppborgar för att pocka på presumtiva kunders uppmärksamhet.

Under fullmäktigekvällen fick vi flera tillfällen att återkomma till vad en attraktiv kommun och stad är. På flera punkter blev skillnaderna mellan den moderatledaren majoriteten och oppositionen tydliga.

Till exempel då det gäller frågor om vårt klimatarbete där Alliansen inte har något som helst intresse av att profilera sig och arbeta offensivt och på detta vis höja kommunens attraktionskraft. De vill varken underteckna Borgmästaravtalet och ställa högre krav på den egna kommunen än EUdirektiven eller ens tydligt redogöra för sitt klimat och miljöarbete i en S k miljöbarometer så att medborgarna lätt kan följa vad som sker. Ex Stockholms stad.

Till exempel då det gäller en jobbgaranti för ungdomar mellan 16-24 år som inte arbetar eller studerar. Moderaternas lösning på detta är också Fler Handelsområden där ungdomarna kan arbeta. I nästa andetag menar kommunalrådet (m) att fler företag i kommunen söker medarbetare men att invånarna saknar tillräcklig kompetens. Tja, samtidigt som lösningen är säsongs/Tim/deltidsanställningar inom handeln på obekväm arbetstid? Många ungdomar saknar idag tro på framtiden då det vare sig finns arbeten eller bostäder att tillgå för dem inom en rimlig framtid.

En attraktiv kommun är en kommun där ingen går sysslolös och tappar livstro och hamnar i psykisk ohälsa redan i unga år. Moderaten Lewerentz slår ifrån sig med att alliansen nu satsar på förskolebarnen (vilket kan ifrågasättas) och kommunalrådet menar att det inte är "riktiga" jobb att tvätta varandras skjortor (va? Är inte RUT deras grej???). Vice kommunalråd (c) tycker inte att det är meningsfullt att kläcka fram oriktiga jobb och väntar hellre... På? Tja.... Påsk kanske.

Attraktionsförmågan dyker åter upp i motionen om att minska skillnaderna i barns uppväxtvillkor. Visst arbete görs redan inom skolan och hälso/sjukvård/omsorg, men mycket av det arbetet är ju på gränsen till vad som faktiskt omfattas av lagstiftningen som ju dikterar skolans kompensatoriska uppdrag. Ingenstans sticker kommunen ut genom insatser som t ex avgiftsfri Kulturskola, fler timmar i barnomsorgen för barn till föräldralediga eller arbetslösa, utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid (då ju föräldrarna inom handelsstaden Norrtälje förväntas arbeta), avgiftsfria lokaler och andra gratisarrangemang för barnfamiljer. Visst är det attraktivt med en kommun där barn växer upp med någorlunda jämlika villkor och där familjens lördagsutflykt inte nödvändigtvis går till ett köpcentrum?

Vidare under kvällen diskuterades vindkraft då jag antar att denna fråga skulle kunna aktualiseras och visa på tydliga skillnader även där. Jag var tvungen att gå hem och natta barnen. Ordet attraktiv var ett ord som för mig fungerade mycket bra för att se tydliga skillnader mellan vad majoritet och opposition står för i Norrtälje kommun. Tror jag tänker fortsätta att använda mig av det.

Inga kommentarer: